Hallituksen kehysratkaisu vahvistaa sisäistä turvallisuutta

Hallituksen kehysriihen päätökset vahvistavat Suomen sisäistä turvallisuutta. Velkaantumisen taittamiseksi tehtiin kaiken kaikkiaan 600 miljoonan euron sopeutuspäätös, mutta leikkaukset eivät kohdistuneet sisäisen turvallisuuden rahoitukseen. Päinvastoin, Rajavartiolaitokselle päätettiin lisätä 10 miljoonaa euroa ja Suojelupoliisille 1,6 miljoonaa euroa. Päätös on merkittävä, sillä se tuo Rajavartiolaitokselle arviolta noin 160 henkilötyövuotta vuoden 2017 tasolla. Suojelupoliisille lisäys tarkoittaa 10 henkilötyövuotta, jotka osoitetaan terrorismin torjuntaan.

Itärajaliikenne kasvaa jatkuvasti 15 % vuosivauhdilla. Ilman lisäpanostusta Rajavartiolaitoksen ei olisi mahdollista järjestää rajaliikennettä sujuvasti. Toimivalla rajaliikenteellä turvataan, että miljardiluokan matkailusta saatava tulo jatkossakin kotiutuu Suomeen. Varsinkin Itä-Suomen taloudelle ratkaisu on todella tärkeä, mutta samaan aikaan hyvin järjestetty rajaliikenne on koko Suomen etu.

Samaan aikaan hallituksen kehysratkaisu vastaa hyvin Kristillisdemokraattien pitkään ajamia tavoitteita. Tavoite kotihoidontuen tason ja keston säilymisestä nykytasollaan saavutettiin. Samalla käyttöön otetaan osa-aikatyön paremmin mahdollistava joustava hoitoraha, joka helpottaa perheen ja työn yhdistämisen paremmin kuin nyt käytössä oleva osittainen hoitoraha. Myös päivähoitomaksut määräytyvät jatkossa nykyistä tarkemmin hoitotuntien määrän mukaan. Uudistus kannustaa vanhempia siihen, että lapset ovat hoidossa todellisen tarpeen mukaan. Lisäksi monen sairaan lapsen perheen huolta helpottaa se, että uuden Lastensairaalan rakentamiseen myönnettiin 50 miljoonan valtionosuudet.

 

julkaistu kolumnina kd-lehdessä 28.3.2013.