Alkoholimainonnassa pieni edistysaskel

Alkoholilainsäädäntöä koskevassa keskustelussa on käytetty osuvaa ilmaisua ”humalan kulttuurisen paikan haastaminen”. Suomalaisessa yhteiskunnassa on vaikea tehdä päätöksiä, joilla humalakulttuuria suitsitaan tehokkaasti, vaikka haitat ovat yleisesti tiedossa. Alkoholimainonnan rajoittamisessa otetaan lähiaikoina annettavassa hallituksen esityksessä tervetullut askel tiukempaan suuntaan.
Lapsiin ja nuoriin kohdistuvan mainonnan keinoja tullaan rajoittamaan siten, että yleisillä paikoilla toteutettu alkoholimainonta kielletään. Tätä kieltoa lieventää kuitenkin se, että alkoholimainontaa ja sponsorointia saa harjoittaa yleisötapahtumissa. Urheilutapahtumat ja konsertit eivät ole lasten jokapäiväistä elinympäristöä, mutta ne ovat tilanteita, joihin juuri siksi liittyy voimakas myönteinen elämys. Tulemme aiempien linjaustemme mukaisesti edelleen jatkossa vaatimaan, että tältä osin mainontaa rajoitetaan. Vielä ei tavoitteeseen valitettavasti päästy.
Televisio- ja radiomainontaan tulee yhdenmukainen tiukka aikaraja. Sen lisäksi erittäin kannatettava uudistus on peliin, arpajaisiin tai kilpailuihin osallistumiseen liittyvän mainonnan kieltäminen. Kuluttajien itse tuottamaa ja jakamaa aineistoa ei saisi myöskään jatkossa käyttää osana mainontaa. Käyttäjien kuvaamat humalapitoiset huumorivideot panimon sivustoilla kielletään.
Kristillisdemokraatit olisivat halunneet, että mainontaa koskevassa päätöksenteossa olisi otettu vahvemmin huomioon terveyden ja turvallisuuden eikä talouden näkökulma. Mielikuvamainonnan toteutumatta jääminen asettaa paineita alkoholilain kokonaisuudistukselle. Kun ongelmien laajuus on tiedossa, myös ratkaisujen tulee olla päättäväisiä ja haastaa humaltumisen asema osana suomalaisuutta.
Miksi mainontaa on rajoitettava ja tulisi rajoittaa nyt saavutettua askelta tiukemmin? Mielikuvamainonta aikaistaa alkoholin juomisen aloittamisikää. Kun viinimaa Ranskassakin vain tuotetiedot saa esittää, mutta mielikuvamainonta on kiellettyä, viinamaa Suomessa pitäisi pystyä samaan.

julkaistu kolumnina KD-lehdessä 18.4.2013