Tiedote: Räsänen: Lapsiperheiden asema paranee

TIEDOTE 21.3.2013

Päivi Räsänen, sisäasiainministeri, puheenjohtaja (kd.)

Julkaisuvapaa

Räsänen: Lapsiperheiden asema paranee
Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Päivi Räsänen on tyytyväinen, että vaikeassa taloustilanteessa hallitus pystyi tekemään kehysriihessä ratkaisuja, jotka tukevat työllisyyttä ja pk-yrittäjyyttä sekä parantavat lapsiperheiden asemaa. Nämä olivat kristillisdemokraattien kärkitavoitteet kehysneuvotteluihin lähdettäessä.
Kristillisdemokraattien tavoite kotihoidon tuen tason ja keston säilyttämisestä nykytasollaan saavutettiin. Samalla lisätään perheiden valinnanvapautta uuden joustavan hoitorahan kautta. Joustava hoitoraha mahdollistaa perheen ja työn paremman yhteensovittamisen.
Yhteisöveron lasku tukee työllisyyttä ja parantaa Suomen kilpailukykyä. Osinkoverotuksen uudistamiseen löydettiin malli, joka kannustaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä kasvuun. Yritysverotuksen kokonaisuudistus auttaa säilyttämään työpaikat Suomessa. Yritysverotuksen linjaukset toteutuivat kehysneuvotteluissa kristillisdemokraattien tavoitteiden mukaisesti. Pienyrittäjyyttä tukee lisäksi kotitalousvähennyksen korottaminen.
Suomalaisten turvallisuuden kannalta on tärkeää, että terrorismin torjunta sai lisävoimavaroja ja rajatarkastusten henkilötyövuosia lisätään merkittävästi.