Lisääntyvä tiedonvaihto parantaa turvallisuutta

Venäjä on pitkän yhteisen rajan vuoksi tärkeä yhteistyökumppani Suomelle myös sisäministeriön asioiden kannalta. Onnettomuudet eivät maiden rajoista välitä ja viranomaisten on oltava hätätilanteen hetkellä valmiita toimimaan nopeasti yhteistyössä. Hyvä esimerkki yhteistyön välttämättömyydestä ovat parin vuoden takaiset metsäpalot, joiden savu oli silmin nähtävissä syvällä Suomen sisämaassa. On välttämätöntä varautua myös esimerkiksi epätodennäköisen, mutta mahdollisen säteilyvuodon varalta. Yhteistyön merkitys ymmärretään myös Venäjällä. Helmikuisen Moskovan vierailuni aikana sovimme Venäjän hätätilaministeri Vladimir Putshkovin kanssa maidemme pelastuspalveluiden yhteistyön edelleen tiivistämisestä rajat ylittävissä tilanteissa. Erityiskysymyksenä tapaamisen asialistalla oli yhteistyön parantaminen rautateillä, maanteillä ja merialueilla tapahtuvien vakavien onnettomuuksien pelastustöissä. Myös koulutusyhteistyötä maidemme pelastusalan oppilaitosten välillä tullaan tiivistämään.

Moskovan vierailun aikana tapasin myös Venäjän turvallisuuspalvelun johtajan Aleksandr Bortnikovin. Tapaamisessa sovimme, että Suomen viranomaisten ja Venäjän turvallisuuspalvelun välille perustetaan uusi yhteistyökanava, jota tullaan käyttämään rajat ylittävän rikollisuuden torjunnassa. Yhteistyökanavan merkitys korostuu rajaliikenteen kasvaessa nopeasti. On tärkeää, että meillä on käytettävissä paras mahdollinen informaatio henkilöistä, joiden Suomeen tulon motiiviksi voidaan epäillä rikollista toimintaa.

Aktiivinen yhteistyö ja tiedonvaihto Venäjän keskeisten turvallisuusviranomaisten kanssa parantaa suomalaisten turvallisuutta.

 

Julkaistu KD-lehdessä kolumnina 7.3.2013.