Kohti älykästä rajanylitystä

Itäliikkuvuuden kasvu ja mahdollinen EU:n ja Venäjän viisumivapaus ovat Suomelle todellisia haasteita, joka vaativat merkittäviä muutoksia maahantulon käytäntöihin.

Näitä kysymyksiä mietitään myös EU-tasoisesti, josta esimerkkinä on älykkäät rajat-hanke. Komission ministerineuvostossa esittelemällä hankkeella tavoitellaan maahantulon helpottamista ja parempaa turvallisuutta. Hankepaketti sisältää kaksi asetusehdotusta, jotka ovat rekisteröityjen matkustajien ohjelma (RTP) ja rajanylitystietojärjestelmä (EES).

Rekisteröityjen matkustajien ohjelmalla (RTP) mahdollistetaan yksinkertaisempi ja nopeampi rajanylitys Schengen-alueelle kaikille niille kolmansien maiden kansalaisille, jotka liittyvät ohjelmaan ja täyttävät määritellyt ennakkotarkastuskriteerit.

Entry-exit-rajanylitystietojärjestelmä (EES) puolestaan mahdollistaa luvallisen oleskelun tarkan ja luotettavan laskemisen sekä matkustajien matkustushistorian todentamisen. Tämä tapahtuu mm. korvaamalla nykyinen passien leimaamisjärjestelmä sähköisellä rekisterillä.

Suomen on muiden maiden tavoin osittain itsekkäästikin varjeltava omaa turvallisuuttaan. Siksi uusi, älykäs järjestelmä, joka sisältäisi sormenjälkitiedot, sekä lainvalvontaviranomaisten pääsyn järjestelmän tietoihin olisi todella tarpeellinen. Ilman näitä lisäyksiä komission ehdotuksesta on vaarana tulla pelkkä kirjanpitojärjestelmä, joka ei vastaa uudistuksen varsinaisia tavoitteita unionin ulkorajojen turvallisuuden kehittämiseksi. Järjestelmä tulisi lisäksi saada mahdollisimman nopeasti käyttöön kaikilla ulkorajoillamme, jotta rajan ammattilaisilla olisi riittävät resurssit tehdä työnsä hyvin, eikä ylityspaikoille syntyisi pullonkauloja.

Päivi Räsänen

 

julkaistu kolumnina KD-lehdessä 21.3.2013.