Sisäministeriö suhtautuu vakavuudella väkivaltaiseen ääriliikehdintään

Toimiin on ryhdytty jo ennen Jyväskylän puukotustapahtumaa. Valtioneuvostossa hyväksyttiin kesäkuussa 2012 esityksestäni toimenpideohjelma väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisyksi. Yhtenä toimenpiteenä on perustettu ilmiötä seuraamaan kansallinen yhteistyöverkosto. Viime kuussa julkaistiin ensimmäinen tilannekatsaus, jonka mukaan riski laajamittaiselle väkivallalle yhteiskunnassamme on pieni. Samalla tunnistettiin väkivaltaisen ääriliikehdinnän olemassaolo paikallisella ja yksilötasolla viitaten esimerkiksi äärioikeistoon.
Väkivallan uhkaa ja ekstremismin leviämistä pyritään määrätietoisesti ehkäisemään erilaisin toimenpitein. Paikallista moniviranomaistoimintaa on ryhdytty käynnistämään. Toimintaa on ensi vaiheessa Helsingissä, Turussa, Tampereella ja Oulussa. Eri viranomaiset, kuten opetus-, sosiaali- ja terveysviranomaiset, nuorisotoimi ja poliisi yhdessä toteuttavat paikallisia toimia ääriliikkeiden toiminnan ennalta ehkäisemiseksi. Myös Suojelupoliisi seuraa sellaisten ryhmien ja yksilöiden toimintaa, jotka voivat muodostaa uhkan valtion turvallisuudelle.

Jyväskylän tapahtumien taustat ja mahdolliset kytkennät ääriliikkeisiin selvitetään poliisin toimesta perinpohjaisesti ja poliisitutkinnan tuloksia tullaan käsittelemään johdollani sisäisen turvallisuuden ministeriryhmässä tutkinnan valmistuttua.

Jokainen suomalainen on vastuussa siitä, onko meillä vihapuhetta ja väkivaltaa salliva ilmapiiri. Tehtävämme on omassa ympäristössämme vaikuttaa niin, että on mahdollista käyttää sananvapautta ja vapautta kokoontua ilman väkivallan pelkoa. Näitä oikeuksia tulee myös käyttää kunnioittaen muita. Minkään aatteen edistäminen väkivallalla ei ole hyväksyttävää.

 

julkaistu kolumnina KD-lehdessä 7.2.2013.