Lepopäivällä on edelleen paikkansa

Kauppojen aukioloaikoja laajennettiin vuonna 2009. Eduskuntakäsittelyssä kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä vastusti ehdotusta perustellusti. Nyt kolme vuotta kauppojen aukioloajan laajentumisen jälkeen näkemyksemme saa tukea selonteosta, jota käsitellään eduskunnassa tällä viikolla. Selonteossa arvioidaan sääntelyn vaikutuksia mm. kaupanalan työntekijöihin ja yrittäjiin sekä henkilöstön turvallisuuteen, lasten päivähoitoon, yksityisyrittäjien sekä kaupan rakenteeseen pienyrittäjien edut huomioon ottaen. Selvityksen tulokset ovat surullista luettavaa. Selonteossa mainitun tutkimuksen mukaan kaupan alan henkilöstöstä 86 % kokee aukioloaikojen laajentumisella olleen kielteisiä vaikutuksia esimerkiksi työn ja perhe-elämän yhteen sovittamiseen ja työn turvallisuuteen. Kaupan alan yrittäjistä 61% koki laajentuneen aukioloajan heikentäneen omaa jaksamistaan. Osalla yrittäjistä ei enää ole mahdollisuutta vapaapäivään ollenkaan. Kaupan liiton selvityksen mukaan kauppiaat kokivat aukiolon laajentamisella olleen myös lievästi negatiivinen vaikutus kannattavuuteen. Erikoiskaupan selvityksen mukaan sunnuntaiaukioloaika on puolestaan ollut pääosin kannattamatonta yli puolelle kaikista myymälöistä ja kahdelle kolmasosalle kauppakeskuksissa sijaitsevista myymälöistä. Aukiolon laajentamisen nähdään selvityksen mukaan palvelevan lähinnä suurempia yrityksiä pienten kustannuksella. Aukiolon laajentaminen ei myöskään ole laajasti johtanut uusien kokopäiväisten työntekijöiden palkkaamiseen.
Selonteon viesti täytyy ottaa vakavasti. Mahdollisuus ostosten tekemiseen mihin aikaan tahansa ei voi olla tärkeämpi kuin työntekijän ja yrittäjän oikeus lepopäivään.

 

julkaistu kolumnina KD-lehdessä 14.2.2013.