Talouden haasteet heijastuvat sisäiseen turvallisuuteen

Meneillään oleva talouskriisi on heikentänyt merkittävästi eurooppalaisten tunnetta turvallisuudesta ja luottamusta yhteiskunnan toimivuuteen erityisesti niissä maissa, joissa sen vaikutukset ovat olleet suurimmat, kuten Kreikassa ja Espanjassa.

Tästä kertovat uutiskuvat mieltään osoittavista, levottomista ihmismassoista Euroopan maaperällä. Myös Egyptistä kantautuvat levottomat viestit kumpuavat samoista talouden ja yhteiskunnan ongelmista, vaikkakin isommassa mittakaavassa.

Eräs selkeä keino jolla taloudellisen taantuman vaikutuksia sisäiseen turvallisuuteen voidaan estää, on harmaan talouden, sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastainen toiminta. Harmaan talouden torjunta onkin ollut eräs hallituksen keskeisiä painopistealueita. Olemme laatineet harmaan talouden ja talousrikostorjunnan ohjelman, mikä sisältää konkreettisia toimenpiteitä, kuten ns. ”pimeän” työvoiman käytön vaikeuttamisen rakennustyömailla käyttämällä kuvallisia henkilökortteja.

Myös EU-tasolla harmaata taloutta vastaan kamppaillaan hartiavoimin. Tämä on talouskriisin vaivaaman Euroopan yhteinen tavoite, joka vaatii yhteistyötä ja toimenpiteitä, joista esimerkkinä on komission ehdotus direktiiviksi rikoshyödyn jäädyttämisestä.

Toinen talouskriisin negatiivisista seurauksista on nuorisotyöttömyyden kasvu, jonka vaikutukset näkyvät pahimmillaan vuosikymmenien päässä. Osa työttömiksi joutuvista nuorista saattaa passivoitua ja jäädä kokonaan syrjään yhteiskunnasta ja työmarkkinoilta, pahimmassa tapauksessa ohjautua rikolliselle uralle. Tästä syystä koko Euroopan turvallisuuden kannalta olisi tärkeää, että nuoret löytäisivät työpaikan ja sitä kautta paikkansa yhteiskunnassa.

 

julkaistu kolumnina KD-lehdessä 31.1.2013.