Rohkeasti eteenpäin

Vaaliton vuosi 2013 on KD:n toimintasuunnitelmassa nimetty ideologisen keskustelun ja yhdessä tekemisen teemavuodeksi, huipentuen elokuun lopun puoluekokoukseen Hämeenlinnassa. Tarvitsemme vaikeisiin hallituslinjauksiin ja suunnan etsimiseen sinun apuasi. Toivon, että olet aktiivisesti antamassa oman panoksesi yhteiseen työhömme.
Lähdimme puolitoista vuotta sitten raskaalle hallitustaipaleelle harteillamme vastuun arvokas taakka. Olemme puolueena oppineet tuntemaan, mitä tuon vastuun kantaminen vaikeina aikoina tarkoittaa.
Alkava vuosi ja sen tuomat päätökset kuvastavat hallitustaipaleen ensimmäisen ylämäen jälkeen avautuvaa maisemaa. Talouden tilanne on huolestuttava. Suomesta katoavat työpaikat. Työttömyyden kasvu, vientiteollisuuden tilausten lasku ja yritysten kannattavuuden heikentyminen näkyvät selkeämmin. Suomi on jo vajonnut taantumaan. Astumme alkavaan hallitusvuoteen keskittymällä juuri kilpailukyvyn, kasvun ja työllisyyden vahvistamiseen, jolla pyrimme nostamaan Suomea matalasuhdanteesta. Väestön ikääntymisen hidastaessa talouskasvua ja lisätessä palveluiden tarvetta kaipaamme myös rakenteellisia uudistuksia, joilla saamme lisättyä työtuntejamme. Nuoret on saatava työelämään entistä nopeammin. Työssä jaksamista tulisi puolestaan parantaa siten, että sairauspoissaoloja kertyisi vähemmän.
Eurooppalaiseen yhteistyöhön liittyvässä keskustelussa on mietittävä kestäviä ratkaisuja, ja päätökset on tehtävä perustellusti ja harkiten. Muutosten keskellä kaikkein tärkeimmästä on pidettävä huolta. Lapsiperheet tarvitsevat erityistä huomiota haastavina aikoina eikä sinänsä tärkeitä talouden tasapainotuksia saa tehdä perheiden kustannuksella. 90-luvun alun kokemukset kertovat, että niillä eväillä ei jakseta kauas.

 

julkaistu kolumnina kd-lehdessä 3.1.2013