Kiitollisuuden päivä

”Elleivät nämä meidän isämme olisi niin kärsivällisesti tehneet työtä, niin olisi maamme nyt leivätön erämaa. Elleivät he olisi vaeltaneet Jumalan pelossa ja lapsiansa kasvattaneet totisen Jumalan tuntemiseen, niin olisimme nyt sokeita pakanoita. Elleivät he olisi lapsilleen opettaneet hyödyllisiä tietoja, me olisimme nyt tietämättömiä metsäläisiä. Elleivät he olisi suojelleet maata vihollisten väkivallalta, niin ei meillä nyt olisi lakia, ei oikeutta eikä vapautta. Sillä tämä maa on paljon kovaa kärsinyt kylmän ilmanalansa tähden ja vieraat kansat ovat sitä sortaneet…

Meidän tulee kunnioittaa heitä niin kuin isää ja äitiä, jotta menestyisimme ja kauan eläisimme siinä maassa, jonka Jumala on meille antanut.”

Sakari Topelius muistuttaa kiitollisuuden ja menestymisen yhteydestä. Yhteisön tulevaisuus ei perustu ainoastaan huolenpidolle tulevaisuuden sukupolvesta, vaan myös kiitollisuudelle sitä sukupolvea kohtaan, joka on hyvinvointimme rakentanut. Jos laiminlyömme kunnioituksen vanhempaa ikäpolvea kohtaan, niitämme hedelmänä yhteisöämme kannattelevien arvojen inflaation. Kiittämättömyys ei tuo menestystä.

Itsenäisyyspäivän aaton täysistunto keskittyi kunnianosoitukseen veteraaneille Suomen itsenäisyyden 95-vuotisjuhlavuoden merkeissä. Sotainvalidien oikeutta laitoshuoltoon laajennetaan ja sotaveteraanien kuntoutusmäärärahoja lisätään.

Laitoshoidon korvaukseen oikeutettujen sotainvalidien piiriä laajennetaan laskemalla haitta-asteraja 25 prosentista 20 prosenttiin. Veteraanikuntoutukseen lisätään 6 miljoonaa euroa aiemmin esitetyn n. 31 miljoonan euron lisäksi.

Ensi vuonna toteutuvassa vanhuspalvelulaissa turvataan ikäihmisten oikeus tarpeen mukaisiin palveluihin, ei ainoastaan oikeutta palvelutarpeen arviointiin kuten tähän asti. Vanhuspalvelujen parantamiseksi kunnat saavat nykyiseen verrattuna uutta rahaa vuositasolla 150 miljoonaan euroa. Lisäksi omaishoidon tukipalveluja parannetaan 10 miljoonan euron lisärahoituksella.

Kristillisdemokraattien aloitteesta laissa on toteutumassa ikääntyneiden avioparien oikeus asua yhdessä riippumatta eroista heidän hoivan tarpeessaan. Tällä hetkellä puolisot, jotka ovat luvanneet olla yhdessä kunnes kuolema heidät erottaa, saattavat joutua asumuseroon kunnallisella päätöksellä.

Myötätunto, kunnioitus ja kiitollisuus ovat kolme tärkeää käsitettä, jotka luovat pohjan sivistykselle ja keskinäiselle huolenpidolle. Itsekeskeisessä mielihyväkulttuurissa nämä asenteet jäävät oman edun tavoittelun, kateuden ja katkeruuden jalkoihin. Siksi on tärkeää yhteisöllisesti pysähtyä itsenäisyyspäivänä muistamaan, millaisin uhrauksin hyvinvointiamme, vapauttamme ja oikeuksiamme on puolustettu ja rakennettu. Kiitollisuus maamme isille ja äideille merkitsee hyvää tulevaisuutta lapsillemme.