Vastuun kantaminen jatkuu

Vaalikampanjan tiimellyksessä Suomen kuntia kiertäessäni kunnioitukseni itsensä likoon panneita ehdokkaita kohtaan edelleen kasvoi. Kiitän lämpimästi jokaista teistä 1870 ehdokkaasta, jotka annoitte nimenne ja kasvonne halulle kantaa vastuuta lähiyhteisöistänne! Kiitän myös 93 048 äänestäjää, jotka antoivat tukensa ehdokkaillemme! Perussuomalaisten taannoisen jytkyn laineet tuntuivat vielä näissä vaaleissa muiden puolueiden kannatuksessa. Näissä oloissa on syytä olla kiitollinen tästä tuloksesta.

Vaalien suurin yllätys oli alhainen äänestysprosentti 58,2. Ennakkoäänestyksen aikaan uumoiltiin äänestysaktiivisuuden lisääntymistä, mutta toisin kävi.

Vastuuta laiskasta äänestysaktiivisuudesta ei voi sälyttää ehdokkaitten päälle. He tekivät parhaan kykynsä mukaan työtä, jotta uurnille olisi herätty. Olisiko äänestysvelttous yhteydessä myös politiikkaan yhdistettyihin kielteisiin mielikuviin?
Yhteisten asioiden hoitamisen alituinen leimaaminen negatiivisesti pitäisi lopettaa. Tässä myös medialla on oma vastuunsa. Oma kokemukseni puoluetoiminnasta on kaukana siitä kuvasta, joka tulee vastaan torisyytöksissä likaisesta pelistä, kieroilusta ja pettämisestä. Poliittisen päätöksenteon etiikkaa on toki syytä suurennuslasilla valvoa, mutta rehellisyyden tähden hyvistä päätöksistä ja pyrkimyksistä tulisi kertoa yhtä lailla.

Saimme noin 300 valtuustopaikkaa ja sen myötä tuhansia muita luottamustehtäväpaikkoja. Jokaisen ehdokkaan panos oli arvokas, monissa täpärissä tilanteissa suorastaan ratkaiseva. Ehdolle asettuminen oli myös tärkeä tuki kristillisdemokraattien tavoitteille – tällä joukolla yhdessä puolustimme kestäviä arvoja lähimmäistemme parhaaksi. Siksi toivon, että kukaan ei tuloksestaan lannistuisi. Jatketaan yhdessä työtä isänmaamme ja kotiseutujemme hyväksi, toinen toistamme tukien!

julkaistu kolumnina kd-lehdessä 1.11.2012.