Turvapaikanhakijoille tasapuolista oikeusturvaa

Oikeusvaltion keskeisiin periaatteisiin kuuluu eriytetty lainsäädäntö- ja toimeenpanovalta. Meillä Suomessa viranomaisen tekemiin päätöksiin ei voi vaikuttaa esimerkiksi omaa terveyttä vaarantamalla tai julkisuuteen vedoten. Viranomaisen päätökset eivät ole myöskään riippuvaisia tukijoukkojen koosta ja äänekkyydestä. Viranomainen tekee päätöksen täysin itsenäisesti lakiin ja asetuksiin nojaten. Tämä hyvä käytäntö on osaltaan vaikuttanut siihen, että Suomi on yksi vähiten korruptoituneista maista.
Itse olen kohdannut kysymyksen valtaoikeuksista viimeksi afganistanilaisten turvapaikanhakijoiden eduskunnan edustalla järjestämän nälkälakon seurauksena. On selvää, että eduskunta ei pysty kyseisten turvapaikanhakijoiden asiaan vaikuttamaan, mutta myöskään minulla sisäministerinä ei ole valtaa puuttua hallinnonalani virastojen tekemiin päätöksiin. Turvapaikka-asioista vastaava Maahanmuuttovirasto on arvioinut jokaisen turvapaikkaa hakeneen hakemusta erikseen lakiin perustuen. Päätösten yksityiskohtaisia perusteluja ei voi käsitellä julkisuudessa salassapitovelvollisuuden vuoksi. Afganistanin turvallisuustilanne vaihtelee merkittävästi maakunnittain. Jokaisella kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneella henkilöllä on mahdollisuus valittaa asiastaan hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus arvio valituksia itsenäisesti, eikä ole mitenkään tavatonta, että maahanmuuttoviranomaisen päätös muuttuu oikeudessa.
En millään tavalla halua väheksyä nälkälakossa olevien afgaanien hätää. Hätä on todellinen ja siitä kertoo heidän turvautumisensa äärimmäisiin keinoihin asiansa edistämiseksi. Suomi on kuitenkin oikeusvaltio, jossa ei tarvitse eikä tule vaarantaa terveyttään saadakseen oikeudenmukaisen päätöksen. On tärkeää, että viestitämme tämän selkeästi kaikille Suomesta turvaa hakeville.

 

Päivi Räsänen
sisäasiainministeri

julakistu kolumnina kd-lehdessä 4.10.2012.