Vanhuspalvelulaki toteutuu

Hallitus teki päätöksen vanhuspalvelulain antamisesta ja lisärahoituksesta ensi vuodelle. Laissa turvataan ikäihmisten oikeus tarpeen mukaisiin palveluihin, ei ainoastaan oikeutta palvelutarpeen arviointiin kuten tähän asti. Laitoshoidon henkilöstömitoitukselle asetetaan suitset. Jos v. 2014 löytyy yksikin laitos Suomesta, jossa ei toteudu suositusten mukainen henkilöstömitoitus, kuntia ohjataan pakolla. Ensimmäistä kertaa myös kotiin annettaviin palveluihin laaditaan suositukset, tällä hetkellä mitään vertailukelpoisia mittareita palveluiden tai henkilöstön riittävyyteen ei ole. Vanhuspalvelujen parantamiseksi kunnat saavat nykyiseen verrattuna uutta rahaa vuositasolla 150 miljoonaan euroa.

Rahassa mitattuna budjettiriihen merkittävin uusi päätös tehtiin omaishoidon tukipalvelujen lisäämisestä 10 miljoonan euron valtionosuudella vuositasolle ja kun siihen lisätään kuntien osuus, omaishoitoa vahvistetaan 30 miljoonalla eurolla. Kristillisdemokraattien aloitteesta ja vaatimuksesta laissa on nyt toteutumassa ikääntyneiden avioparien oikeus asua yhdessä riippumatta eroista heidän hoivan tarpeessaan. Tällä hetkellä puolisot, jotka ovat luvanneet olla yhdessä kunnes kuolema heidät erottaa, saattavat joutua asumuseroon kunnallisella päätöksellä.

Runsas kolmannes yli 75-vuotiaista suomalaisista kärsii yksinäisyydestä. Virkamiehet eivät pysty sosiaalisen kanssakäymisen tarpeita täysin hoitamaan, siihen tarvitaan naapureita, ystäviä, sukulaisia, järjestöjä ja seurakuntia.
Vanhuspalveluiden parantaminen maksaa, mutta kustannuksista huolehtiminen on kunniavelvollisuutemme. Vanhustenhoito on nostettava sellaiselle tasolle, jolla jokainen päättäjä itse haluaisi vanhuutensa viettää. Kiitollisuus menneiden sukupolvien työlle on yhteiskunnan menestystekijä.

 

julkaistu kolumnina kd-lehdessä 6.9.2012