Kuntien hankintatoimessa kehitettävää

”Oletko palvelujen yksityistämisen puolesta vai vastaan?” Vaalitenteissä kysymykset esitetään usein yksinkertaisessa muodossa. Jos yksityinen palveluntarjoaja pystyy tuomaan uutta osaamista palveluntuotantoon, tuottaa palvelun korkealla laadulla ja tekee sen samalla kustannustehokkaammin kuin julkinen palveluntuottaja, ei yksityistä palveluntuottajaa tule tyrmätä ideologisista syistä. Kunnilla kantavat vastuun palveluista, mutta yksityiset palvelut täydentävät julkista palvelutuotantoa, esimerkiksi tasaamalla kysyntähuippuja.

Kristillisdemokraattien ideologia palvelutuotannon muotoon on ihmisläheinen: valitaan palveluntuottajaksi taho, joka tuottaa asiakkaan kannalta parhaan palvelun. Avainsana on ihmisläheisyys. Palvelun laatuun vanhuspalveluissa vaikuttaa se, miten lähellä omaisia palvelu tuotetaan. Vammaispalveluissa tärkeää on usein hoitosuhteiden pysyvyys. Miksi näitä kriteerejä ei kirjattaisi kilpailutuksen kriteereihin suoraan?

Hankintatoimea voidaan kehittää myös paikallisen yrittäjyyden näkökulmasta. Kunta kilpailuttaa hankittavat palvelut usein suurina kokonaisuuksina, joihin ainoastaan muutamalla suurella valtakunnallisella palveluntarjoajalla on mahdollisuudet osallistua. Kunnat voivat pilkkoa hankkeita ja järjestää kilpailutukset siten, että myös pienemmille paikallisille palveluntarjoajille avautuu mahdollisuus osallistua. Kuntien hankintatoimella voidaan edistää vaikkapa lähiruoan tuotantoa. Vaatimus ekologisesti ja lähellä tuotetusta ruoasta on sallittu kriteeri kouluruoan tuottajaa valittaessa. Hankintatoimen kehittäminen kunnissa vaatii kykyä ajatella kilpailutuksia muuna kuin pelkästään halvimman hinnan tavoittelemisena.

Päivi Räsänen

 

julkaistu kolumnina kd-lehdessä 27.9.2012.