Poliisitoiminta turvataan lisämäärärahalla ja hallintoa keventämällä

Poliisin hallintorakenneuudistusta pohtiva työryhmä luovuttaa esityksensä tämän kuun aikana. Työryhmän toimeksiannossa linjattiin poliisiyksiköiden toimintakyvyn vahvistaminen niiden määrää vähentämällä. Tavoitteena on turvata ennen muuta poliisin kenttä- ja rikostutkintatoiminta sekä paikallinen näkyvyys ja alueen tuntemus.

Hallintoa kevennetään poliisilaitosten ja valtakunnallisten yksiköiden määrää vähentämällä. Sekaannusta on aiheuttanut käsitteen ”poliisilaitos” ymmärtäminen väärin. Poliisilaitos ei tarkoita poliisiasemaa, vaan hallinnollista aluetta. Hallintouudistuksen tarkoituksena on se, että pystytään turvaamaan riittävä peittävyys poliisitoiminnalle siirtämällä resursseja hallinnosta poliisitoimintaan. Jotta poliisimiesten määrä ja toimintakyky kyetään säilyttämään hyvällä tasolla vaalikauden ajan, tarvitsemme toimintaan v. 2016 tasolla lisää n. 65 miljoonaa euroa. Tästä 30 miljoonaa saimme tänä keväänä neuvoteltua kehyksiin lisämäärärahana, mikä oli upea saavutus, kun samaan aikaan jokaisesta ministeriöstä leikattiin. Tämä ei kuitenkaan riitä, vaan lisäksi joudumme etsimään sisäisinä uudelleenkohdennuksina 35 miljoonaa euroa. Tämän rahan löytymiseksi on välttämätöntä myös supistaa hallintoa, lähtien poliisihallituksesta, valtakunnallisten yksiköiden päällekkäisistä tehtävistä sekä paikallishallinnosta.

Viime talvena teimme perusteellisen selvityksen, jossa todettiin, että ilman mitään toimenpiteitä poliisien työttömyys olisi vaalikauden aikana uhannut nousta 500 poliisimieheen ja poliisien määrä vähentyä jopa 800 poliisimiehellä. Sen jälkeen tehdyllä kehyspäätöksellä voimme turvata poliisimäärän pitkällä tähtäimellä suurin piirtein nykytasolla.

Uudistusta ei siis kannata vastustaa, mikäli haluamme turvata hyvät poliisipalvelut myös tulevaisuudessa!

 

julkaistu kolumnina kd-lehdessä 9.8.2012.