Koulurauhaa!

OAJ, Suomen rehtorit, Opsia ja Suomen Vanhempainliitto tekivät tervetulleen avauksen koulujen turvallisuuden ja työrauhan palauttamiseksi. Tuoreessa kannanotossa esitetään reippaita toimenpiteitä joilla parannetaan koulujen ja opettajien mahdollisuuksia puuttua työrauhaa tai turvallisuutta uhkaaviin tekijöihin koulun arjessa. Tavoitteiltaan kannanotto on samansuuntainen sisäisen turvallisuuden ohjelman kanssa ja toteutuessaan muutokset tukisivat myös poliisin toimintaa.

On tärkeää puuttua kaikkeen väkivaltaan ja kiusaamiseen oppilaitoksissa, jotta erityisesti kasvaville lapsille tehdään selväksi, ettei väkivaltainen toiminta ole hyväksyttävää missään olosuhteissa. Tämä edistää osaltaan väkivallan vähentämistä laajemmin yhteiskunnassa. Lainsäädännön tulee antaa riittävät eväät koulurauhan takaamiseksi.

Ehdotukset tuovat uutta näkökulmaa koulujen turvallisuuden parantamiseen. Esimerkiksi ehdotus, jossa opettajalla olisi oikeus ottaa vaarallinen esine pois oppilaalta, on kouluturvallisuuden kannalta kannatettava. Toki tavaroiden tarkastamisessa täytyisi tarkkaan harkita, missä raja tarkastuksen tekemiseen menee.

Ehkä tärkeimpänä ehdotuksena pidän sitä, että luotaisiin uudet säännöt, joilla häiritsevästä tai vahingollisesta käyttäytymisestä rangaistaisiin. Oppilas voitaisiin jälki-istunnon sijaan velvoittaa siivoamaan jälkensä, korjaamaan aiheuttamansa vahingot tai tekemään erilaisia työtehtäviä rangaistuksena huonosta käytöksestään. Näinhän toimitaan kodeissakin. Tehokkaimmin oppi oikeasta menee perille, kun väärän joutuu korjaamaan itse. Vastuun kantaminen on välillä ikävää, mutta aina opettavaista. Opettajien ja vanhempien huoli on otettava vakavasti.

 

kolumni on julkaistu kd-lehdessä 14.6.2012