Vihreät ryhtyivät elämälle kielteisen aatteen veturiksi

Kristillisdemokraattien kanta eutanasiaan on selkeä: emme ole sellaisessa hallituksessa mukana, joka laillistaisi sairaitten tai vammaisten ihmisten surmaamisen.

Vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö perusteli puolueen eutanasialinjausta sillä, että modernin lääketieteen myötä ihmiselämää voidaan pitää yllä aiempaa pidempään. Niinistön perustelu aktiivisen eutanasian tarpeelle on huono. Eutanasiapyynnöt eivät sikiä niistä tilanteista, joissa elämää pitkitettäisiin lääketieteellisin keinoin. Moderni lääketiede ei selitä eutanasian tarvetta. Jo nyt on mahdollista luopua aktiivisista hoidoista, mikäli ne eivät enää hyödytä potilasta tai potilas niistä kieltäytyy. Sen sijaan Hollannin lainsäädäntömallin mukainen aktiivinen eutanasia merkitsee potilaan surmaamista esimerkiksi myrkkyruiskeella. Tämä ei perustu modernin lääketieteen tuomiin haasteisiin. Esimerkiksi sairaita, kärsiviä eläimiä on tapettu iät ja ajat.

Kyseessä on ennen muuta arvojen tuoma muutos. Jos ihmiselämän erityinen arvo luomakunnassa kielletään, silloin eläinlääketieteeseen kuuluvat keinot voidaan ottaa käyttöön ihmislääketieteessä. Vihreät ovat nyt tämän tuhoisan aatteen veturina suomalaisessa yhteiskunnassa.

Hyvä saattohoito on oikea vastaus vaatimuksiin eutanasian laillistamiseksi. Terveydenhuollosta löytyvät keinot hallita kipua, poistaa pahoinvointia ja lievittää mielialahäiriöitä. Pahinkin kipu kyetään poistamaan. Äärimmäisenä keinona saattohoidossa voidaan käyttää sedatointia, jolla tarkoitetaan vaikeasti oireilevan, kuolemaa lähestyvän potilaan uneen vaivuttamista tilanteessa, jossa muilla keinoin ei saada kärsimyksiin lievitystä.

Hollannin tilastot osoittavat, että merkittävin syy eutanasian pyytämiseen ei ole kipu, vaan yksinäisyys ja pelko joutua riippuvaiseksi muiden avusta. Potilaan kuolemantoive sisältääkin useimmiten kysymyksen: ”Välittääkö kukaan minusta? Olenko jo täysin tarpeeton?” Tällaiseen kyselyyn ei tule vastata kuolinpiikillä, vaan inhimillisellä tuella, välittämisellä ja tasokkaalla saattohoidolla. Eutanasialailla viestittäisiin asennetta vammaisten ja sairaiden ihmisten elämän arvottomuudesta.