Uhkan tunnistamista voidaan kehittää

Otan osaa niiden suruun ja ahdistukseen, joiden elämässä Hyvinkään tapahtumat osuivat kohdalle tai lähelle. Samalla on aika kiittää niitä, jotka tekevät työtään yhteisen turvallisuuden hyväksi. Nuoren poliisin kohtalo osoitti
valitettavalla tavalla sen, että kansalaisten turvallisuudesta huolehtivat ammattikunnat joutuvat asettamaan oman elämänsä vaaraan työtehtävissään.

Kolmannessa sisäisen turvallisuuden ohjelmassa todetaan vakavan väkivallan uhkan varhaisen tunnistamisen ja sen ennalta ehkäisyn haasteellisuus. Hyvinkään tapauksesta on vaikea löytää mitään, mihin olisi voitu etukäteen tarttua ja estää tapahtunut. Vaikka edessä olevaa pahaa ei voi aina ennakoida, on mahdollista opetella tunnistamaan riskitekijöitä. Sisäisen turvallisuuden ohjelmassa pyritään jalkauttamaan toimenpiteitä, joilla voidaan ohjata turvallisuuden kannalta kielteinen kehitys parempaan suuntaan.

Poliisi saa yhteydenottoja henkilöistä, joiden käyttäytyminen herättävät väkivallan pelkoa. Osalla näistä henkilöistä on voimakkaita väkivalta-ajatuksia muiden ongelmien lisäksi. Poliisin uhka-arviointityökaluun suunnitellaan
lisättäväksi toimintamalli, jolla poliisi saa nopeasti asiantuntijan arvion henkilön todellisesta uhkasta ja väkivaltapotentiaalista. Poliisi saisi jatkossa tarvittaessa uhka-arvion teossa tuekseen konsultaatiota psykiatrilta tai muulta asiantuntijalta todellisen uhan tunnistamiseksi. Jos arvion perusteella vaikuttaa tarpeelliselta, henkilö voitaisiin ohjata nopeasti esimerkiksi terveydenhuollon piiriin.

Joidenkin kohdalla riittää, että henkilö saa tukea väkivalta-ajatuksien käsittelyssä ja niistä irti pääsemisessä. Tärkeää vapaaehtoistyötä tekevien järjestöjen mahdollisuuksia tarjota erilaisia matalan kynnyksen palveluja vakavaan väkivaltaan liittyvistä fantasioista ja muista vakavista väkivaltaongelmista kärsiville henkilöille ollaan edistämässä.

 

julkaistu kolumnina kd-ledessä 31.5.2012.