Ranska valitsi presidenttinsä

Ranskan uuden presidentin valintaa demokraattisilla vaaleilla on kunnioitettava ja toivottava hänelle menestystä koko Euroopan kannalta tärkeän tehtävänsä hoidossa. Suomen sosialidemokraattisen puolueen johtohenkilöt ovat kiitelleet Ranskan presidentinvaalituloksia ja uskovat sen avaavan myönteisiä mahdollisuuksia. Itse en jaksa yhtä varauksetta iloita vaalituloksesta. Myönteistä vasemmistopresidentti Hollanden linjauksissa on toki se, että hän on painottanut kasvun vahvistamisen merkitystä Euroopan talouskriisin ratkaisemisessa.

On kuitenkin huolestuttavaa, että Hollande on antanut tiukkoja vaalilupauksia talouskurin löysentämisestä. Hän lupasi kampanjansa aikana lisätä julkisen sektorin menoja, pitää virkamiesten määrän korkealla tasolla, vaikka Ranskan julkinen velka on jo entuudestaan huolestuttavan korkea, lähes 100 % BKT:sta. Ranskan velkakierteen syveneminen olisi uhka paitsi Ranskan tuleville sukupolville, myös muille euromaille Suomi mukaan lukien. Kampanjansa aikana Hollande vannoi toistuvasti neuvottelevansa uudelleen EU:n talouskurisopimuksen, mikä saattaisi rapauttaa taloudenhoidon moraalia niissä euromaissa, joissa sitä tällä hetkellä todella tarvitaan. Tämä olisi erityisen vahingollista talouttansa hyvin hoitaneiden euromaiden kannalta, joihin Suomi edelleen lukeutuu.

Lisäksi Hollanden vaalilupauksiin kuuluivat mm. samaa sukupuolta olevien parien avioliitot ja adoptio-oikeus sekä oikeus päättää elämänsä ”arvokkaasti”. Keskustelu eutanasiasta ja samaa sukupuolta olevien avioliitosta käy kuumana Ranskassa. Miehen ja naisen välisen avioliiton aseman säilyttämisen ja ihmisen elämän kunnioittamisen näkökulmasta vaalitulos oli tappio.