Poliittisten nuorisojärjestöjen tukiperusteet remonttiin

Poliittisten nuorisojärjestöjen tukien myöntämisperusteet ovat mahdollistaneet epäterveen kikkailun tekaistuilla jäsenlistoilla. Kuolleet listat eivät kerro toiminnan laajuudesta, jota kuitenkin käytetään perusteluna tukien
myöntämiselle. Poliittisten jäsenrekisterien arkaluontoisuuden vuoksi niiden tarkistaminenkin näyttää hankalalta. Tällä hetkellä eduskuntapuolueiden välillä on kymmenkertaisia eroja siinä, minkä suuruisia tukia niiden nuorisojärjestöt saavat. Erot eivät ole missään suhteessa puolueiden nuorisotoiminnan todelliseen aktiivisuuteen. Järjestelmää on uudistettava niin, että puolueiden parlamentaariset voimasuhteet muodostavat perustan tukien myöntämiselle.