Perheiden pahoinvointiin puututtava ennaltaehkäisevästi

Saimme kuulla jälleen murheellisen uutisen, jossa epäillään isän surmanneen perheensä ja sen jälkeen itsensä. Perhesurmat ovat puolustuskyvyttömien lasten kannalta erityisen surullisia ja yhteiskunnalla on suuri vastuu suojella lapsia silloin kun oma vanhempi uhkaa hänen turvallisuuttaan ja jopa henkeään.Tutkijoiden mukaan perhesurma on edelleen harvinainen tapaus ja niiden taustalla on laajasti erilaisia syitä. Nyt surmia on tapahtunut lyhyen ajan sisällä poikkeuksellisen useita.

Sisäisen turvallisuuden ministeriryhmä käynnisti tammikuussa selvityksen perhe- ja lastensurmista. Suomessa oli tuolloin reilun puolen vuoden sisällä tapahtunut kuusi perhesurmaa. Selvityksen tavoitteena on parantaa ennalta ehkäiseviä toimia vastaavanlaisten tapahtumien estämiseksi. Selvityksessä käydään läpi perhe- ja lastensurmat vuodesta 2003 lähtien. Selvityksessä pyritään saamaan tietoa siitä, miten viranomaiset tai muut tahot voisivat ennalta ehkäistä tapahtumia.

Lastensuojelutyössä lasten ja perheiden ongelmat ovat entistä vaikeampia, ja lapsiperheiden hätään usein puututaan vasta sitten, kun ongelmat ovat jo pahasti kriisiytyneet, esimerkiksi huostaanottoina. Jonot perheneuvoloihin lähentelevät pahimmillaan vuotta. Perheneuvolajärjestelmä kaipaa remonttia myös siitä näkökulmasta, että niihin varattaisiin erikseen resurssit akuuteille kriisiperheille, joiden tulisi päästä neuvontaan
mahdollisimman lyhyessä ajassa. Kriisiytyneet tilanteet perheissä johtavat äärimmillään perhesurmien kaltaisiin tragedioihin.

Kodit tarvitsevat kasvatus- ja hoivavastuun tueksi yhteiskunnan turvaverkkoa, jonka avulla voidaan varhaisessa vaiheessa ehkäistä kasvavia ongelmia.

julkaistu kolumnina kd-lehdessä 19.4.2012.