Koulujen turvallisuutta edelleen parannettava

Orivedellä koulussa tapahtunut ampumistilanne ei johtanut onneksi hengenmenetyksiin tai fyysisiin vammoihin, mutta tilanne oli erittäin vakava ja potentiaalisesti vaarallinen. Tapahtuma nosti mieleen Kauhajoen ja Jokelan murheelliset muistot. Jokaisella koululaisella ja heidän perheillään on oikeus luottaa oppimisympäristön turvallisuuteen. Oriveden tapaus on kolautus turvallisuudentunteelle ja erityinen järkytys Oriveden koulun oppilaille ja heidän perheilleen sekä henkilökunnalle.

Sisäasiainministeriön asettama oppilaitosten turvallisuustyöryhmä teki v. 2010 useita oppilaitosten rakenteelliseen
turvallisuuteen liittyviä ehdotuksia. Ehdotusten pohjalta mm. oppilaitosten pelastussuunnitelmia on päivitetty ja järjestetty harjoituksia kouluissa. Opetushallituksen turvallisuusoppaassa annetaan käytännön ohjeita koulujen riskien arviointia ja turvallisuussuunnittelua varten. Poliisi on antanut viime joulukuussa sisäisen ohjeen toiminnasta vaara- ja uhkatilanteissa. Lisäksi poliisi ja pelastuslaitokset ovat nimenneet yhdyshenkilön jokaiselle koululle.

Pari viikkoa sitten sisäministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen työryhmä jätti ehdotuksensa koulujen
turvallisuusopetuksen kehittämiseksi. Ensiarvioiden perusteella näyttää siltä, että Oriveden koulussa osattiin toimia ohjeiden mukaan ja ehkä juuri sen vuoksi vältyttiin hengenmenetyksiltä.

Koulujen turvallisuuden parantamiseksi on siis tehty jo useiden vuosien ajan suunnitelmallista kehittämistyötä. Silti parantamisen varaa edelleen on. Koulut eivät ole Suomessa suljettuja oppilaitoksia ja avointa, demokraattista yhteiskuntaa tulee edelleen puolustaa. Pelon ilmapiirille ei saa antaa valtaa. Turvallisuustyötä on edelleen määrätietoisesti tehostettava.

 

julkaistu kolumnina kd-lehdessä 4.4.2012.