Poliisitoimen kehyksiin 30 miljoonaa euroa lisärahaa!

Poliisitoimen osalta hallituksen kehyspäätös tuo merkittävän helpotuksen. Hallitus linjasi poliisin pidemmän aikavälin resurssisuunnitelman. Poliisimäärärahoja lisätään kehyskaudella vuositasolla niin, että vuonna 2015 lisämääräraha on 30 miljoonaa euroa. Määrärahalisäys on erinomainen päätös, kun samaan aikaan kaikilta hallinnonaloilta leikataan yhteensä yli miljardin euron verran valtiontalouden tasapainottamiseksi. Kansalaisten turvallisuudesta huolehtiminen on asetettu etusijalle. Ilman tätä päätöstä poliisien työttömyys olisi uhannut nousta 500 poliisimieheen ja poliisien määrä vähentyä jopa 800 poliisimiehellä. Nyt pystymme pitämään tällä kehyskaudella poliisimäärän nykyisellä tasolla ja nujertamaan poliisityöttömyyden.

Samalla käynnistetään poliisihallinnon rakenneuudistus, jonka tavoitteena on yksinkertaistaa organisaatiota, keventää hallintoa ja samalla vahvistaa panostusta kenttä- ja rikostutkintatehtäviin. Mitään poliisille kuuluvia tehtäviä ei lopeteta tai ajeta alas, vaan päinvastoin tehostetaan, kun yksikköjen määrä vähenee. Lisäksi poliisi toteuttaa osana taloutensa tasapainottamista toimenpiteet, jotka merkitsevät menotason alentumista v. 2016 yhteensä 35 miljoonalla eurolla. Tämä edellyttää tietoteknisten hankkeiden toteuttamista, sähköisen asioinnin lisäämistä ja palveluverkkouudistusta, mm. toimipisteiden määrän karsimista. Näillä toimenpiteillä: merkittävillä määrärahalisäyksellä, säästötoimenpiteillä ja hallinnon keventämisellä pystytään turvaamaan poliisimiesten määrän säilyminen sekä poliisin toimintakyky hyvällä tasolla kaikkialla maassa.