Poliisin toimintakyky turvataan ja kotihoidontuki säilyy

Poliisitoimen osalta hallituksen kehyspäätös tuo merkittävän helpotuksen. Poliisimäärärahoja lisätään kehyskaudella vuositasolla niin, että vuonna 2015 lisämääräraha on 30 miljoonaa euroa. Neuvottelutulos on
erinomainen, kun samaan aikaan kaikilta hallinnonaloilta leikataan yhteensä yli miljardin euron verran valtiontalouden tasapainottamiseksi. Kansalaisten turvallisuudesta huolehtiminen on näin asetettu etusijalle. Ilman tätä päätöstä poliisien työttömyys olisi uhannut nousta 500 poliisimieheen ja poliisien määrä vähentyä jopa 800 poliisimiehellä. Nyt pystymme pitämään poliisimäärän nykyisellä tasolla ja nujertamaan poliisityöttömyyden.

Samalla käynnistetään poliisihallinnon rakenneuudistus, jonka tavoitteena on yksinkertaistaa organisaatiota, keventää hallintoa ja vahvistaa panostusta kenttä- ja rikostutkintatehtäviin. Mitään poliisille kuuluvia tehtäviä ei ajeta alas, vaan päinvastoin tehostetaan, kun yksikköjen määrä vähenee. Lisäksi poliisi tasapainottaa talouttaan, mikä edellyttää tietoteknisten hankkeiden toteuttamista, sähköisen asioinnin lisäämistä ja palveluverkkouudistusta, mm. toimipisteiden määrän karsimista. Näillä toimenpiteillä: merkittävillä määrärahalisäyksellä, säästötoimenpiteillä ja hallinnon keventämisellä pystytään turvaamaan poliisimiesten määrän säilyminen sekä poliisin toimintakyky hyvällä tasolla kaikkialla maassa.

Pelko kotihoidontuen leikkauksesta herätti kehysriihen alla keskustelua. Kristillisdemokraattien kanta oli selkeä ja tiukka. Emme hyväksy kotihoidontuen tason tai keston leikkausta. Toisin kuin Keskustan puheenjohtaja tulkitsi, opposition välikysymys ei ratkaissut asiaa, vaikka sen pohjalta keskustelu olikin rakentavaa ja ajankohtaista. Puolueemme ehdoton kanta asiassa oli ratkaiseva.

Päivi Räsänen

 

Kolumni on julkaistu kd-lehdessä 29.3.2012.