Valomerkin aikaistaminen keventäisi poliisin työtaakkaa

Alkoholilain kokonaisuudistus toteutetaan tällä hallituskaudella hallitusohjelman mukaisesti. Hallituksen alkoholipolitiikan pääperiaatteet ovat hallitusohjelman mukaan alkoholin saatavuuden rajoittaminen ja terveellisten elämäntapojen edistäminen.  Alkoholijuomien anniskeluajat nousevat uudistuksen keskiöön kuitenkin myös monesta muusta syystä.

Aamuyön anniskelu on sosiaali- ja terveyspoliittisesti ja turvallisuuspoliittisesti ongelmallinen käytäntö. Aamuyön tunteina yli puolet ravintoloiden asiakkaista on yli promillen humalassa. Norjalaisen tutkimuksen mukaan yhden tunninkin anniskeluajan lisääminen lisää keskustan viikonlopun pahoinpitelyjä 16 % – ja vastaavasti yhden tunnin vähentäminen vähentää pahoinpitelyjä 16 %. Jos norjalainen tutkimustulos pätisi myös Suomessa, pahoinpitelyt vähenisivät kaupungeissa viikonloppuisin 20–25 %.

Koska poliisi joutuu merkittävien säästö- ja tehostamistoimien kohteeksi, kansan raitistuminen helpottaisi ratkaisevasti poliisia selviämään tulevista säästöistä. Valtaosa rähinöistä, pahoinpitelyistä ja henkirikoksista tapahtuu juovuspäissä ja poliisin arvokasta työaikaa kuluu niin rattijuopumuksen valvontaan kuin päihtyneiden talteenottoon ja kuljetukseen.

Poliisi saa hälytystehtäviä huolestuttavan paljon yöaikaan. Ravintoloiden jatkoajat aiheuttavat haittavaikutuksia yleiselle järjestykselle, kansanterveydelle ja poliisin tehtävien suorittamiselle. Kun poliisi vapautettaisiin huolehtimasta aamuyön tunteina ravintoloista lähtevistä asiakkaista, sen resurssit vapautuisivat normaaliin rikostutkintaan.

Ravitsemisala on vastustanut anniskeluajan lyhennyksiä, mutta ala ei kuitenkaan ole yksimielinen. Rajoituspyyntöjä tulee myös muilta tahoilta. Ravintolat haluavat, että anniskeluaikoja lyhennetään kaikilta tasapuolisesti, jolloin ihmiset tulisivat ravintoloihin aiemmin. Moni ravintola-alan yrittäjä sanoo, että vasta puolilta öin ravintolaan tulevat asiakkaat ovat jo valmiiksi päihtyneitä. Tällaiselle asiakkaalle ei alkoholilain 24 §:n mukaan saa anniskella. Tästä syystä terveen ravintola-alan yritystoiminnan kannalta olisi tarpeen lyhentää anniskeluaikoja.

Uudella anniskeluaikasääntelyllä voitaisiin tukea ravintola-alaa ja jopa siirtää alkoholijuomien nauttimista kaduilta ja puistoista valvotumpaan ympäristöön, joka lisäksi työllistäisi. Poliisit ovat toivoneet valomerkin aikaistamista jo pitkään, jolloin heidän työtaakkansa aamuyön tunteina kevenisi.