Syrjäytyneiden presidentti

Suomen tasavallan 12. presidentti Sauli Niinistö kertoi nostavansa esiin lasten ja nuorten syrjäytymistä ja heikkoa syntyvyyttä koskevat ongelmat esiin erityisen työryhmän kautta. Presidentillä ei ole suoraa toimivaltaa sisäpoliittisiin kysymyksiin, mutta hän voi arvovallallaan kiinnittää huomion erityisiin yhteiskunnan kipukohtiin. Tässä asiassa Niinistö osuu ytimeen.

Talouden tasapainoa vuosikymmeniksi tulevaisuuteen horjuttava kestävyysvaje johtuu väestön ikärakenteen muutoksesta, jonka perimmäisenä aiheuttajana on ollut syntyvyyden vähentyminen. Jotta selviydymme vanhenevan väestön kasvavista palvelutarpeista, nuoren sukupolven tulisi olla jatkossa entistä tasapainoisempaa ja työkykyisempää. Kehitys näyttää päinvastaiselta. Syrjäytyvien lasten ja nuorten osuus kasvaa.

Syrjäytyminen on myös Suomen sisäisen turvallisuuden suurin uhkatekijä. Työelämästä ja koulutuksesta syrjäytyneet, päihdeongelmaiset nuoret miehet työllistävät poliisia sekä terveydenhuoltoa ja täyttävät vankilat ja lisäksi päätyvät ennenaikaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle. Jokainen syrjäytynyt nuori maksaa yhteiskunnalle 1,2 miljoonaa euroa. Syrjäytymisen torjumiseen tarvitaan kaikki voimat, varsinkin aikana jolloin ylivelkaantumisen ehkäisemiseksi valtionmenoja joudutaan kovalla kädellä leikkaamaan.

Presidenttiin kohdistuu myös suuria odotuksia suomalaisen viennin veturina. Tällä hetkellä Suomi tuo enemmän tavaraa kuin vie. Erityisenä ongelmana on suomalaisten vientituotteiden arvonlasku. Suomen kauppatase jäi alijäämäiseksi ensimmäistä kertaa 20 vuoteen. Tullihallituksen mukaan vuoden 2011 tammi-marraskuussa vajetta oli kertynyt lähes kolme miljardia euroa. Kauppataseen korjaaminen on edellytys talouskasvulle ja työllisyydelle, joiden avulla saamme lisää jaettavaa myös syrjäytymisen ehkäisyyn.

Toivotan menestystä ja siunausta tulevalle Tasavallan presidentille!

kolumni on julkaistu kd-lehdessä 9.2.2012