JUMALA SIUNATKOON MAATAMME!

Alkava vuosi 2012 on poliittisesti merkittävä. Suomalaiset valitsevat itselleen johtajan kuudeksi vuodeksi.

Lokakuun kunnallisvaaleissa asetamme ehdolle niitä, jotka päättävät ihmisten arjen keskeisistä asioista. Kunnanvaltuutetuilla on paljon enemmän valtaa arjen tärkeistä asioista kuin usein ymmärrämmekään. Tiukan talouden aikana tarvitaan ennen muuta arvopuoluetta, sitä että tarpeet osataan laittaa oikeaan tärkeysjärjestykseen.

Usein vaalikentillä puoluettamme kehutaan mutta samalla pahoitellaan, että kauttamme ei voi vaikuttaa. Nyt tämän perustelun voi helposti kumota. Kannamme kokoomme nähden suurta vastuuta suomalaisesta yhteiskunnasta. Puolueemme asetettiin hallitusvastuuseen monella tavalla vaikeana aikana. Alkavana vuonna joudumme edelleen tekemään vaikeita ratkaisuja, jotta hallitusohjelmaan asetettu tavoite velkasuhteen taittamisesta onnistuu tällä vaalikaudella. Tarvitaan sekä lyhyen tähtäimen budjettitasapainon vuoksi talouden sopeuttamista että pitkän aikavälin rakenteellisia uudistuksia väestön ikääntymisen aiheuttaman kestävyysvajeen ratkaisemiseksi. Luvassa on siis edelleen menoleikkauksia, veronkorotuksia sekä toimia suomalaisen työn ja tuottavuuden lisäämiseksi. Vaikeudet merkitsevät aina myös mahdollisuutta uudistua ja keskittyä tärkeimpiin asioihin. Nyt on tärkeää vahvistaa kansalaisyhteiskuntaa, lähimmäisyyden, perheen ja ihmisarvon merkitystä.

Kannustan jokaista tukemaan voimakkaasti omaa presidenttiehdokastamme Sari Essayahia, joka on edustanut upeasti puoluettamme. Toisen kierroksen paikasta kilpaillaan tällä hetkellä varsin tasaväkisesti. Tähtäämme vakavasti siihen, että vuonna 2013 tasavallan presidentin uuden vuoden puhe huipentuisi pyyntöön: ”Jumala siunatkoon maatamme!”

Päivi Räsänen

kolumni on julkaistu kd-lehdessä 5.1.2012.