Harmaan talouden torjuminen kannattaa

Poliisi tutkii vuosittain noin 1700 talousrikosjuttua ja vuoden 2011 aikana selvitetyissä jutuissa rikollisen saama hyöty on ollut noin 140 miljoonaa euroa.

Hallitus hyväksyi viime viikolla toimintaohjelmansa talousrikollisuuden ja harmaan talouden vähentämiseksi vuosina 2012–2015, jolle osoitetaan vuosittain 20 miljoonaa euroa. Poliisi saa tänä vuonna 5,6 miljoonaa euroa, jolla lisätään talousrikostutkijoita. Tavoitteena on puolittaa auki olevien juttujen määrä ja suunnata resursseja reaaliaikaiseen talousrikostorjuntaan ja piilorikollisuuteen. On arvioitu, että poliisin tietoon tulisi vain noin 10 prosenttia talousrikollisuudesta. Toimenpiteitä harmaan talouden torjumiseksi tulee siten ehdottomasti lisätä.

Sisäasiainministeriön vastuulla toimintaohjelmassa on kolme hanketta. Ensimmäinen hanke koskee viranomaisten välisten tiedonvaihtoesteiden purkamista ja eri rekisterien saattamista kaikkien torjuntatyötä tekevien viranomaisten käyttöön. Mukaan pyritään saamaan mm ulkomaalaisasioita, julkisia tukia, elinkeinolupia ja rahanpesun tutkintaa käsittelevät viranomaiset ja tietojärjestelmät.

Toisessa hankkeessa tähdätään liiketoimintakiellon tehostamiseen. Viranomaisten oikeutta ja mahdollisuutta ilmoittaa esitutkintaviranomaiselle liiketoimintakiellosta tulee laajentaa. Kolmantena hankkeena toteutetaan poliisin ja elinkeinoelämän yhteistyössä harmaan talouden ja talousrikollisuuden vastainen tiedotuskampanja.

Jokainen talousrikostorjuntaan sijoitettu henkilötyövuosi maksaa itsensä takaisin ja tulouttaa yhteiskunnalle toisen henkilötyövuoden hinnan. Tätä rahaa voitaisiin valtion talousarviossa suunnata esimerkiksi poliisien palkkaamiseen kenttätehtäviin.

Päivi Räsänen

sisäasiainministeri

kolumni on julkaistu kd-lehdessä 26.1.2012.