Tiedote: Ministeri Räsänen: Poliisin määrärahoihin lisäyksiä ensi vuodelle

Tiedote
16.12.2011

Tiedotusvälineille

Ministeri Räsänen: Poliisin määrärahoihin lisäyksiä ensi vuodelle

Sisäasiainministeri Päivi Räsänen totesi tänään Tampereella, että poliisin määrärahatilanne ensi vuoden osalta ei ole niin synkkä kuin hallituksen aloittaessa toimintansa näytti.

– Hallitusohjelmaan sisältyvä kymmenen miljoonan euron leikkausta poliisin määrärahoihin ei toteuteta ensi vuonna, vaan täysimääräisesti vasta vuonna 2015. Harmaan talouden torjuntaan lisätään jo ensi vuonna 5,6 miljoonaa euroa ja tänään eduskunta teki päätöksen 2,6 miljoonan euron lisäyksestä ensi vuoden talousarvioon. Tällä pystytään työllistämään 50 poliisia ja osa rahasta on korvamerkitty ajankohtaiseen terrorismin torjuntaan. Lisäksi määrärahoissa on ensi vuodelle viiden miljoonan euron erillisrahoitus työttömien poliisien palkkaamiseen, mikä mahdollistaa sadan nuoren poliisin työllistymisen, ministeri painotti puhuessaan valmistuvien poliisien valatilaisuudessa Poliisiammattikorkeakoululla.

– Pidemmällä aikavälillä poliisin resursseja tarkastellaan ministeriön vetämässä työryhmässä, joka antaa esityksensä helmikuun loppuun mennessä. Hallitus tulee tämän esityksen perusteella hyväksymään poliisin resurssien pidemmän aikavälin suunnitelman, ministeri totesi.

Ministeri Räsänen painotti, että poliisin tulee panostaa ammattitaitoon ja operatiiviseen toimintaan. – Kansalaisten turvallisuuden näkökulmasta tärkeintä olette te, hyvät ammattitaitoiset poliisimiehet ja -naiset, ei niinkään poliisilaitosten seinät. Tavoitteena on edelleen keventää hallintoa, etsiä säästöjä tilakustannuksista sekä kehittää sähköistä asiointia. Painopistettä tulee siirtää operatiivisen poliisin kenttätoimintaan ja rikostutkintaan.

Ministeri Räsäsen mukaan Suomen poliisin ammattitaito on vientituote, joka on maailmalla arvostettua. – Suomalaispoliisit ovat johtaneet ja toteuttaneet koulutuksia esimerkiksi Namibiassa, Afganistanissa ja parhaillaan Jordaniassa. Arabikevään kokeneista maista Tunisiasta ja Egyptistä on jo tehty tunnusteluja Suomeen mahdollisuuksistamme auttaa poliisien koulutuksessa, ministeri Räsänen totesi.

– Tällainen koulutus tulee kustantaa koulutettavan maan omin varoin tai EU:n tai ulkoministeriön kehitysyhteistyö- tai siviilikriisinhallintamäärärahoista. Suomalainen turvallisuusvienti on kannatettavaa, mutta panostukset eivät saa olla pois poliisin omista määrärahoista, ministeri sanoi.

Ministeri Räsäsen koko puhe on saatavilla: www.intermin.fi/puheet

Lisätietoja: valtiosihteeri Marjo Anttoora, 071 878 8202