Poliisi hoitaa itsenäisesti rikostutkinnan

Iltalehden jutun otsikossa (13.12.) annetaan virheellisesti ymmärtää, että olisin puuttunut poliisitutkintaan.

Sisäasiainministerinä saan lukuisia kansalaisten yhteydenottoja kirjeitse ja sähköpostilla. Ministerin tehtäviini kuuluu virkavastuun perusteella vastata asiallisiin yhteydenottoihin riippumatta siitä onko kirjoittaja minulle ennestään tuttu vai ei. Sain Timo Sinivuorelta marraskuussa sähköpostiviestin, johon normaalin käytännön mukaisesti pyysin poliisiosastolta näkemystä seuraavasti:

”Voisinko saada tähän poliisiosastolta jotakin näkemystä, onko tällainen menettely miten tavallista? Onko kyseessä puhtaasti resurssiongelma?”

En pyytänyt selvittämään juuri tätä nimenomaista tapausta enkä antanut mitään ohjeita tai pyytänyt toimenpiteitä, vaan ainoastaan kysyin miten poliisi yleensä tällaisissa tapauksissa menettelee. Samalla halusin tietää, miten resurssit yleensä riittävät tämänkaltaisten rikosten selvittämiseen. Poliisiosasto siirsi asian Poliisihallitukselle vastattavaksi, koska kysymys oli Poliisihallituksen vastuulla olevasta operatiivisesta asiasta.

Vastauksessaan Poliisihallitus mm. toteaa, että omaisuusrikosten selvitysaste on alhainen. Merkittävä määrä omaisuusrikosjutuista, joiden tekijästä ei ole havaintoja tutkinnan alkuvaiheessa, päätyy tutkinnan keskeyttämiseen. Paheksun jutussa myös sitä, että oikeustieteen professoria oli harhautettu antamaan väärien tietojen pohjalta lausuntoa asiasta.

 

Päivi Räsänen

Sisäasiainministeri