Tiedote: Työhyvinvoinnin kehittäminen avainasia palomiesten työurien pidentämisessä

Sisäministeri Päivi Räsänen Jyväskylän kaupungin keskuspaloaseman vihkiäisissä
 
08.11.2011

 

 

Sisäasiainministeri Päivi Räsänen pitää pelastusalan henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämistä keskeisenä asiana, jolla työuria alalla saadaan pidennettyä. – Työkyvystä ja työhyvinvoinnista pidetään tänä päivänä aiempaa parempaa huolta. Kehittämistyön tavoitteena on, että palomiesten ura jatkuu eläkeikään asti ja uran aikana kertynyttä kokemusta arvostetaan, ministeri sanoi tänään Jyväskylän keskuspaloaseman vihkiäisissä.

– Työurien pidentäminen onnistuu vain työhyvinvointiin satsaamalla. Uusi pelastuslaki edellyttää, että henkilöstö ylläpitää tehtävien edellyttämiä perustaitoja ja kuntoa. Modernit, nykyaikaiset tilat ovat yksi työhyvinvointia parantavista tekijöistä, ministeri painotti.

Ministeri Räsänen kiitti puheessaan pelastusalan henkilöstöä, joka työskentelee vastuullisella alalla ja laittaa oman turvallisuutensa koetteelle muiden turvallisuuden puolesta.

– Ammattinsa osaava pelastusalan ammattilainen ei ota turhia riskejä, mutta joutuu silti vaaratilanteisiin. Tahdon kiittää teitä siitä, että tahdotte työskennellä vastuullisella alalla. Haluan myös kiittää läheisiänne siitä, että he omalta osaltaan kantavat yhteisen turvallisuuden vastuuta. Sen vastuun kantamista on myös elää arkea muistaen, että itselle rakas ihminen joutuu työssään vaaratilanteisiin, ministeri kiitti.

Ministeri Räsäsen mukaan suomalaisten turvallisuutta edistävät turvallinen ympäristö ja tehokas avunsaanti hätätilanteessa. – Ajattelen, että paloasema on yksi keskeinen turvallisuutta luova maamerkki kaupungissa. Arjen perusturvaa rakentaa myös se ennaltaehkäisevä työ, jota pelastusalan ammattilaiset tekevät, ministeri sanoi.