Tiedote: Sisäasiainministeri Päivi Räsänen: Perheiden velka-ahdinkoihin puututtava ennakoivasti

Tiedote 9.11.2011

Julkaisuvapaa: heti

 

Sisäasiainministeri, puolueen puheenjohtaja (kd) Päivi Räsänen katsauksessaan puolueen työvaliokunnan kokouksessa 9.11.2011 11:00.

 

Perheiden velka-ahdinkoihin puututtava ennakoivasti

 

Maailmantalouden, korkojen ja markkinoiden heiluessa yhä useampi perhe on riskialtis talousvaikeuksille. Asuntojen ja kiinteistöjen hintojen nopea kasvu yhdistettynä matalaan korkotasoon on johtanut siihen, että monella perheellä on ylisuuret velat suhteutettuna tuloihin ja riskinsietokykyyn. Pahimmillaan ylivelkaantuminen voi johtaa perhetragediaan.

Vain joitakin vuosia sitten velkakriisistä ei ollut tietoa ja Suomen kuten Euroopankin talous oli vahvassa kasvussa. Pelkästään kasvun varaan suunnitteleminen ei kuitenkaan ole kestävää. Samaan aikaan kun Eurooppa on vaurastunut, on ahneus saanut jalansijaa ja johtanut ylivelkaantumiseen. Eteläeurooppalaiset ovat eläneet leveämmin kuin olisi ollut varaa. Lihavina vuosina tulisi säästää laihoihin, jotta silloin olisi pelivaraa. Laihojen vuosien aikana on liian myöhään laittaa jotain pientä sukanvarteen. Sama opetus on sovellettavissa suomalaisten perheiden arkeen ja talouteen.

Kotitalouksien velkaantuminen voidaan katkaista vaatimalla lainoja myönnettäessä hyvää takaisinmaksukykyä ja riittävää omarahoitusosuutta. Pankkien tulisi kantaa aikaisempaa suurempaa vastuuta asuntovelan myöntämisessä ja käydä huolellisesti läpi asiakkaan työllisyys- ja taloudellista tilannetta. Myös asiakkaan tulevaisuuden näkymät työmarkkinoilla tulisi paremmin ottaa huomioon ja yhdessä tarkemmin miettiä, miten velallinen selviää mahdollisista erikoistilanteista, jossa kiinteistön arvo laskee, korko nousee tai tulotaso heikkenee. Samanlaista selvitystä tulisi myös tehdä, kun haetaan kulutusluottoja. Luotonantajilla tulisi olla vastuu selvittää, onko asiakkaalla muita lyhytaikaisia luottoja ja samalla asiakkaalla tulisi olla velvoite pyynnöstä ilmoittaa velkansa yhteismäärä luotonantajalle.

On etsittävä tarkoituksenmukainen tapa yhtenäistää talous- ja velkaneuvonnan palveluja ja kehittää sosiaalista luototusta yllättävien talousongelmien hoidossa. Käräjäoikeuksien käsittelemistä velkomis-kanteista yli puolet johtuu ns. pikavipeistä. Pikaluottoihin liittyvät kasvaneet ongelmat edellyttävät lainsäädännön tiukentamista. Selkeintä olisi kieltää pikavipit kokonaan.