Eduskunnan puhemies moittii eduskunnan valiokuntien Schengen-kantaa

Eduskunnan puhemies Eero Heinäluoma moitti Suomen kantaa Romaniaa ja Bulgariaa koskevassa Schengen-päätöksessä ongelmalliseksi ja Suomen totutusta linjasta poikkeavaksi. Hänen mielestään Suomi hankki ”turhaan kielteistä mainetta” estäessään Bulgarian ja Romanian Schengen-jäsenyyden.

Suomen kanta on päinvastoin ollut johdonmukainen. Ministeriöneuvostossa edustamani kanta perustui sekä hallituksen EU-ministerivaliokunnan että eduskunnan suuren valiokunnan ja hallintovaliokunnan kantoihin. Eduskunta on jo edellisellä vaalikaudella todennut, että kyvyllä torjua korruptiota ja järjestäytynyttä rikollisuutta sekä maiden oikeuslaitosten toimivuudella on vaikutuksia Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon ja koko Schengen-alueen sisäiseen turvallisuuteen, vaikka tällaisia puutteita ei olisi teknisluonteisessa Schengenin arviointimenettelyssä havaittukaan. Eduskunta on edellyttänyt, että oikeuslaitoksen puutteet on korjattava, ennen kuin liittyminen Schengenin alueeseen täysimääräisesti on mahdollista. Huomiota on kiinnitetty myös vähemmistöjen kohteluun ja ihmisarvoisen elämän edellytyksiin.

Schengen-päätös ei liity puhemiehen mainitsemien Romanian tai Bulgarian kansalaisten liikkumiseen, vaan kolmansien maiden kansalaisten liikkumiseen näiden maiden kautta. Romanian ja Bulgarian kansalaisia koskee EU-kansalaisina jo nyt vapaa liikkuvuus.

Kesällä julkaistussa CVM-raportissa todettiin molempien maiden osalta edistymistä, mutta edelleen vakavia puutteita. Molemmat maat saivat komissiolta yksityiskohtaisia suosituksia oikeuslaitoksen jatkokehittämiseksi ja korruption torjumiseksi.

Tavoitteenamme on toki se, että nämä maat voisivat mahdollisimman pian liittyä Schengen-alueeseen. Johdonmukaisuus ja jämäkkyys EU-politiikassa ei pilaa Suomen mainetta, vaan pikemmin kasvattaa uskottavuuttamme.