Heikoimmassa asemassa olevien lasten palveluja parannettava

Eduskuntaryhmän kesäkokouksessa käytiin keskustelua mahdollisista valtiontalouden säästökohteista, joista hallitus joutuu pian tekemään päätöksiä. Hallitusneuvotteluissa sovittiin, että syksyn budjettiriihessä linjataan, miten 100 miljoonan euron osalta taloutta tasapainotetaan. Tämä summa on toki pieni verrattuna talousarvioehdotuksen loppusummaan 52,2 miljardiin euroon sekä 2,5 miljardin euron kokonaissäästötavoitteeseen.

Mediassa on uutisoitu yksi esiin nostamani säästömahdollisuus, joka sisältyi puolueemme vaalitavoitteisiin. Uutisointi vaatii täsmennystä. Mahdollisena säästökohteena ehdotimme kevään vaaliohjelmassamme, että subjektiivinen päivähoito-oikeus voitaisiin rajata puolipäiväiseksi silloin, kun jompikumpi tai molemmat lapsen vanhemmista on kotona, jos kokopäiväistä päivähoitotarvetta ei ole todettu lastensuojelun avohuollossa tarpeelliseksi tukitoimenpiteeksi. Emme siis ole esittäneet missään vaiheessa subjektiivisen päivähoito-oikeuden poistamista, vaan sen rajaamista puolipäiväiseksi. Tätä aihetta koskevasta kesäkokouksen uutisesta oli jäänyt pois sosiaalinen peruste. Oikeus kokopäivähoitoon tulisi mielestäni olla kaikilla niillä lapsilla, jotka tarvitsevat sitä sosiaalisista tai terveydellisistä syistä samoin kuin vanhempien työn tai opiskelun vuoksi. Lastensuojelua tarvitsevien lasten määrä on kasvanut. Perheiden mielenterveys- ja päihdeongelmat aiheuttavat osaltaan lasten ja nuorten pahoinvointia, jolloin yhteiskunnan erityistä turvaverkkoa tarvitaan. Valitettavasti kuntien talouspaineissa kaikkein heikoimmassa asemassa olevien lasten palvelut ovat monesti jääneet puutteellisiksi. Niukkojen resurssien aikana tulisikin selvittää, miten painopistettä siirrettäisiin erityistä tukea tarvitsevien lasten palveluihin.

Ryhmämme kesäkokouksessa totesimme, että 100 miljoonan euron säästö on kuitenkin mahdollista saada ilman päivähoito-oikeuden rajausta, joten en ole sitä budjettiriihessä esittämässä.