Viisumivapauden toteutumisella useita edellytyksiä

Hallitus on sitoutunut tukemaan EU:n tavoitetta viisumivapauden edistämisestä Venäjän kanssa. Viisumivapauden myönteiset vaikutukset näkyisivät suomalaisten matkailuyritysten ja elinkeinoelämän piristyksenä. Suomalaisten ostosmatkailu rajan läheisyyteen lisääntyisi ostoksista saatavan taloudellisen hyödyn kasvaessa viisumimaksujen poistuessa. Tämä näkyisi etenkin bensiinin, alkoholin ja tupakan ostossa.

Viisumivapauden toteutuminen edellyttää merkittäviä vahvistuksia viranomaisresursseihin Suomessa, EU:n kaikkien ulkorajojen biometrista valvontaa ja toimivaa viranomaisyhteistyötä Venäjän ja EU-maiden välillä. Mielestäni on epärealistista olettaa, että viisumivapaus voisi toteutua lähivuosina.

Suomen edustustot myönsivät Venäjälle viime vuonna lähes miljoona viisumia ja kielteinen päätös annettiin noin 10 000 hakijalle. Liikkumisvapauden lisääntyessä myös rikollisten liikkuminen helpottuu.

Rajanylityspaikkojen toimintakyvyn edellytyksenä ovat riittävät henkilöstöresurssit ja riittävän läpäisykyvyn mahdollistava infrastruktuuri, erityisesti liikenteen osalta. Rajanylittäjien määrät arviolta kaksi- tai jopa kolminkertaistuvat viisumivapauden myötä.

Rajatarkistusten lisähenkilöstön tarve olisi arviolta jopa 200 henkilöä. Henkilöstöresurssien lisäystä tarvittaisiin myös poliisi-, maahanmuutto- ja pelastuspalveluissa.

EU:n kaikilla ulkorajoilla tulee ennen viisumivapauden toteutumista olla käytössä Entry/exit-järjestelmä, joka merkitsee kolmansien maiden kansalaisten maahantulo- ja maastalähdön tietojen taltioimista ja Schengen-alueella laittoman oleskelun paljastumista. Näiden edellytysten toteutuminen vie aikaa.

kolumni on julkaistu kd-lehdessä 18.8.2011