Kiitän puoluekenttää tuesta!

Eräillä verkkosivuilla julkaistu juttu haastattelustani harmittaa. Siinä oli tehty monta virheellistä tulkintaa hallitusneuvotteluihin liittyen ja pyysin poistamaan koko jutun. Omalta puolueväeltä on tullut hyvää ja rakentavaa tukea näiden neuvotteluiden ajan. Toki usean puolueen kokema vaalitappio vaikuttaa hallitusneuvotteluiden tunnelmaan, yhteisen ohjelman sopiminen näyttää olevan vaikeampaa, kun mandaatti ei ole niin vahva kuin vaalivoiton jälkeen. Vielä harmillisempi virhe oli se väite, että pienpuolueita ei olisi neuvotteluissa kuunneltu. Tämä ei pidä lainkaan paikkaansa. Kaikki puolueet neuvottelivat varsin tasavertaisesti. Totesin vain, että yksityiskohtaisia päätöksiä veroratkaisuista ei vielä ennätetty edes tehdä, sillä talouden suurista linjoista ei löytynyt sopua.

Isänmaa tarvitsee joka tapauksessa toimivan enemmistöhallituksen ja sen vuoksi puolueiden tulee nyt vastuullisesti etsiä ratkaisua hallituksenmuodostamiskriisiin.

Hallituksen kiireellisin tehtävä on pysäyttää velkaantumiskierre ja samaan aikaan vähentää köyhyyttä ja syrjäytymistä. Jos velaksi eläminen jatkuu nykyisellä tahdilla, Suomi seuraa tuhoisaa Kreikan tietä. Tällä hetkellä tulot ja menot ovat epätasapainossa niin, että joka päivä valtio ottaa uutta velkaa 25 miljoonaa euroa, vuodessa yhdeksän miljardin euron vauhtia.

Näiden lisäksi Kristillisdemokraattien keskeisinä tavoitteina hallitusneuvotteluissa ovat olleet nuorten syrjäytymisen estäminen, työllisyyden ja yrittäjyyden edistäminen, terveyden edistäminen, vanhuspalvelulain toteuttaminen, avioliittolain säilyttäminen nykyisenä sekä elämänsuojelun edistäminen.