Räsänen: Laajapohjaista hallitusta tarvitaan suurten haasteiden aikana

TIEDOTE

18.5.2011

Puolueen puheenjohtaja Päivi Räsänen (kd):

Laajapohjaista hallitusta tarvitaan suurten haasteiden aikana

Hallitustunnustelija Jyrki Kataisen ehdotus hallituspohjasta on tähän poliittiseen tilanteeseen sopiva ratkaisu. Kristillisdemokraatit on ilmaissut jo ennen vaaleja, että puolueellamme on valmius yhteistyöhön kaikkien eduskuntapuolueiden kanssa, mikäli hallitusohjelma noudattaa riittävästi vaaliohjelmamme linjauksia. Vakavien taloushaasteiden edessä tarvitaan laajapohjaista hallitusta. Yhteisen linjan etsimisessä Kristillisdemokraatit haluaa toimia sillanrakentajana yhteiskuntaa repivien jakolinjojen välillä.

Hallituksen tärkein haaste on pysäyttää valtion velkaantuminen ja tasapainottaa talous sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla. Nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen, työllisyyden ja yrittäjyyden edistäminen ja heikossa asemassa olevien ryhmien, erityisesti vanhusten palvelujen parantaminen ovat kristillisdemokraattien tärkeimmät tavoitteet. Edellytämme myös, että hallitusohjelma tukee kristillisdemokraattien keskeisiä arvonäkemyksiä perheestä ja elämänsuojelusta.