KD-ryhmä kannattaa hallitusneuvotteluihin lähtemistä

KD:N EDUSKUNTARYHM’N TIEDOTE 13.5.2011

Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä on päättänyt kokouksessaan lähteä mukaan hallitusneuvotteluihin. Suomeen tarvitaan tässä ajassa toimintakykyinen enemmistöhallitus, jota kristillisdemokraatit omalla panoksellaan täydentävät. Kristillisdemokraateille on syvä omantunnon kysymys puolustaa yhteiskunnan heikoimpien asemaa. Lähdemme hallitusneuvotteluihin tavoitteenamme tehdä työtä paremman vanhustenhoidon ja terveydenhoidon puolesta. Haluamme ehkäistä nuorten syrjäytymistä ja kohentaa lasten, lapsiperheiden ja koulujen arkea. Haluamme tehdä työtä tuloerojen kaventamiseksi ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden puolesta. Tavoitteenamme on edistää pk-yrittäjyyttä ja työllisyyttä. ???

KD EU-politiikan muutoksen takana

Kristillisdemokraattien eduskuntaryhmä päätyi yksimielisesti siihen, että SDP:n ja Kokoomuksen linjapaperi Portugalin tukemisesta Suomen kantana ja neuvottelutavoitteena on tyydyttävä. Linjaus tuo selkeän muutoksen nykyiseen EU-politiikkaan asettamalla tiukat ehdot EU-maiden keskinäiselle yhteisvastuulle.
Tiedonantovaiheessa Portugali-paketin hyväksymiseksi tulee Euroopassa käytävistä neuvotteluista ja kokouksista saada selkeä poliittinen signaali siitä, että Suomen linjaus jatkossa toteutuu.
Merkittävin muutos koskee vastavakuuksia, joita edellytetään jatkossa kaikissa mahdollisissa lainpäätöksissä. Irlannin lainan kohdalla KD edellytti markkinakelpoisia vastavakuuksia vähintään puolelle tuen määrästä. Nyt saatu neuvottelutulos edellyttää koko takausosuudelle vakuuksia kaikissa tulevissa ERVV:n kautta autettavissa maissa. Tässä suhteessa neuvottelutulos jopa ylittää KD:n asettaman tavoitteen. Vastavakuudet muuttaisivat olennaisesti takauksiemme riskiä tulevissa järjestelyissä.
Eduskuntaryhmämme on edellyttänyt kaikissa eurooppalaisen talouskriisin maita koskevissa rahoitusjärjestelyissä sijoittajavastuun toteutumista. Linjauksessa sijoittajavastuu on kirjattu siten, että Portugalin edellytetään käynnistävän neuvottelut lainanantajiensa kanssa näiden pysymiseksi maassa vastineeksi ohjelmasta.

Kristillisdemokraattien tavoitteena on jo vuosia ollut pankki- ja luottolaitosveron käyttöönotto rahoitusmarkkinoiden vakauttamiseksi. Sopimuksessa esitetty keinottelun rajoittaminen niin selkeillä pelisäännöillä kuin verotuksellisin keinoin on myös ollut puolueemme tavoite. Vastustamme myös johdonmukaisesti Euroopan Unionin kehittymistä liittovaltioksi. Neuvottelutulos selkeästi torjuu tämän kehityksen edellyttämällä, ettei EVM:n rakenteen tule olla sellainen, että euromaat siirtyisivät valtioiden veloissa yhteisvastuuseen vaan että jokainen valtio vastaa itse veloistaan ja taloudestaan.

Lisätietoa:

Päivi Räsänen
050 511 3065

Peter Östman
0400 660 325