Sinivihreä hallitus on lykännyt tärkeät hankkeet tulevalle eduskunnalle

Istuva hallitus on omien sisäisten kiistojensa sekä saamattomuuden vuoksi siirtänyt monta tärkeää, jopa hallitusohjelmaan kirjattua hanketta tulevalle eduskunnalle. Sosiaaliturvan aukkoja paikkaavan ja kannustavuutta lisäävän SATA-komitean työn piti olla tämän vaalikauden tärkein hanke. Siellä ei saatu aikaiseksi edes suojaosuutta työttömyyspäivärahaan, jonka turvin työtön olisi saanut mahdollisuuden ansaita pientä tuloa etuuksiaan menettämättä. Terveydenhuollon rahoitus- ja järjestämislaki jäi säätämättä, samoin omaishoidontuen siirtäminen Kelaan ja terveydenhuollon yhtenäisen maksukaton laki. Harmaan talouden torjunta jäi mietintöasteelle, viime hetkellä hallitus kaatoi myös esityksen alkoholin mielikuvamainonnan kiellosta, vanhuspalvelulaki jäi toteuttamatta ja sekä verouudistus että työurien pidentämisohjelma jäivät työryhmämietintöjen tasolle.

Vanhuspalvelulain lykkääminen tulevalle vaalikaudelle oli pettymys. Ministeri Risikko esitteli viime tipassa luonnoksen laille, mutta ehdotus ei ennättänyt edes lausuntokierrokselle. Kokoomus käyttää luonnosta vaaliaseenaan, mutta siitä puuttuu vanhuspalvelujen kannalta oleellisin, riittävä henkilöstömitoitus niin laitospalveluissa kuin kotiavussa. Suositusten ja ohjeiden sijaan tarvitaan lakia, jolla turvataan vanhukselle tarpeen mukainen oikeus apuun.

Jokaiselle alle 25-vuotiaalle tulee turvata oikeus työ- opiskelu- tai harjoittelupaikkaan. Nykyinen suosituspohjainen nuorisotakuu ei toimi, lähes 50 000 nuorta on tällä hetkellä tyhjän päällä. Jo muutaman kuukauden työttömyys uhkaa syrjäyttää nuoren pitkäaikaisesti. Syrjäytymisongelmassa ei ole kyse vain nuorista yksilöinä vaan koko maan tulevaisuudesta. Alle 35-vuotiaiden työkyvyttömyys aiheuttaa yhteiskunnalle joka vuosi yli kuuden miljardin euron kustannukset.

 

Julkaistu kolumnina kd-lehdessä 7.4.2011