Lasten seksuaalisen hyväksikäytön vanhentumisajoista luovuttava ja rangaistuksia tiukennettava

TIEDOTE

julkaisuvapaa klo 13

11.4.2011

Puolueen puheenjohtaja, kansanedustaja Päivi Räsänen (kd) puhetilaisuudessa Haminassa 11.4.2011 klo 13:

 

Lasten seksuaalisen hyväksikäytön vanhentumisajoista luovuttava ja rangaistuksia tiukennettava

Lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten syyteoikeuden vanhentumisajoista on syytä luopua kokonaan, jotta vanhoja rikoksia olisi mahdollista tutkia ja saattaa tekijöitä vastuuseen. Vuoden 2006 alusta voimaan tullut laki ei ole tässä suhteessa riittävä. Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön syyteoikeus vanhenee nyt aikaisintaan silloin, kun uhri täyttää 28 vuotta. Rikoslain mukaan syyteoikeus vanhentuu 20 vuodessa teosta, jos kyseessä on törkeä raiskaus tai törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, ja 10 vuodessa, jos kyseessä on raiskaus, sukupuoliyhteyteen pakottaminen tai lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö. Käytännössä pikkulapsiin kohdistuvia törkeitä raiskauksia ei voida enää tutkia uhrien saavutettua keski-iän.

Seksuaalisen hyväksikäytön uhri saattaa sulkea kokemansa väkivallan vuosiksi mielestään. Jos lapsi ei kerro asiasta kenellekään, hän ei ehkä edes ymmärrä olevansa rikoksen uhri. Uhrin kokema syyllisyys ja häpeä tapahtumasta tai siihen liittyvä kiristäminen saattavat myös vaikeuttaa asian esiin ottamista.

Useita vuosikymmeniä sitten tapahtuneiden rikosten selvittäminen on toki vaikeaa ja vaatii vahvaa näyttöä. On kuitenkin tilanteita, joissa henkilö saattaa jopa tunnustaa useita rikoksia, mutta rikosten vanhentumisen johdosta häntä ei voida tuomita. Sekä mahdollisen uhrin että epäillyn oikeusturvan kannalta on tärkeää, että epäilyt voidaan oikeudessa selvittää. Oikeudenmukainen tuomio edistää myös uhrin toipumista kokemastaan.

Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön rangaistussäännöksiä tulee myös tiukentaa. Tällä hetkellä suuri osa tuomituista selviää ehdollisella tuomiolla, mikä uhrin näkökulmasta näyttää siltä kuin tuomiota ei tulisi lainkaan. Tällä vaalikaudella hyväksikäytön vähimmäisrangaistusta nostettiin 14 päivästä neljään kuukauteen vankeutta ja törkeäksi katsotun hyväksikäytön tunnusmerkkejä lievennettiin. Kuitenkin edelleen minimirangaistukset ovat liian alhaisella tasolla mahdollistaen sen, että törkeästäkin hyväksikäytöstä selviää pelkällä ehdollisella.

Lakialoitteessani esitin, että lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä minimirangaistus nostettaisiin yhteen vuoteen ja törkeästä tekomuodosta kahteen vuoteen vankeutta, jolloin rangaistus olisi aina ehdoton.

 

Päivi Räsänen

0505113065