Wallin järjestäisi muslimeille oman rukoustilan kouluihin

RKP:n puheenjohtaja Stefan Wallin kertoo olevansa valmis tarvittaessa järjestämään muslimeille oman rukoustilan kouluihin, jos suuri osa koulun oppilaista on tämän uskontokunnan edustajia.

Miksi Wallin ei kanna huolta kristittyjen oppilaiden oikeudesta rukoushetkiin? Monessa koulussa on kristittyjä oppilaita kielletty järjestämästä rukouspiiriä tai raamattuhetkeä välitunnilla koulun tiloissa. Vaatimuksia omista rukoustiloista ei ole edes esitetty. Näiden kieltojen yhteydessä on vedottu uskonnonvapauslakiin täysin väärin perustein. Olen tästä tehnyt aiemmin kirjallisen kysymyksen.

Wallinin esittämä huoli osuu samaan aikaan kun hallitus on tehnyt useiden kristillisten koulujen kohdalla kielteisen päätöksen. Tuorein uutinen kertoo, että Kuopion kristillinen koulu ei saanut lupaa perustaa perusopetuksen sivuyksikköä Kajaaniin. Valtioneuvosto piti raskauttavana sitä, että

koulun opetussuunnitelmassa Raamattua pidetään Jumalan ilmoituksena. Esiopetusta tai opetusta ei saisi sitoa maailmankatsomukseen. Toivon, että uskontoministeri Wallin kantaisi huolta myös kristittyjen vanhempien ja lasten oikeudesta uskonnonvapauslain mukaan harjoittaa uskoaan.