Räsänen: terveysremontti seuraavan hallituksen kärkitavoitteeksi

TIEDOTE

julkaisuvapaa klo 13

24.3.2011

Puolueen puheenjohtaja, kansanedustaja Päivi Räsänen (kd) Kuopiossa 24.3.2011 klo 13:

 

Terveysremontti seuraavan hallituksen kärkitavoitteeksi

Vaalien jälkeisen hallituksen tärkeimpiä tavoitteita tulee olla nykyisen työterveyshuollon tasoiset perusterveydenhuollon palvelut kaikille. Kansanterveyden edistämiseksi tulee korottaa terveyshaittaveroja kuten sokeriherkkujen, tupakan- ja alkoholin verotusta.

Suomalaisen terveydenhuollon kipupisteitä ovat suuret terveyserot väestöryhmien kesken, eriarvoisuus palvelujen saatavuudessa ja korkeat omakustannusosuudet lääke- ja palvelukustannuksista. Hallituksen runnomat terveydenhuollon maksukorotukset lisäsivät entisestään epäoikeudenmukaisuutta. Ehdotan terveydenhuollon yhtenäistä maksukattoa, mikä auttaisi etenkin paljon sairastavia.

Terveyskeskusten aikuisneuvolat voisivat tarjota ennaltaehkäiseviä palveluita niille ryhmille, jotka eivät ole kattavan työterveyshuollon tai koulu- ja opiskelijaterveyshuollon piirissä. Terveys- ja sosiaalitoimesta saadaan tulevaisuudessa kustannussäästöjä vahvistamalla ennaltaehkäiseviä ja varhaisen puuttumisen palveluja.

Mielenterveys- ja päihdeongelmat syövät erityisen huolestuttavasti nuorten työkykyä samaan aikaan, kun työikäisen väestön pitäisi olla yhä työkykyisempää. Työterveyslaitos laskee nuorten työkyvyttömyyden hinnaksi pelkästään toissa vuonna noin 6,6 miljardia euroa. Mielenterveyspalveluiden hoitotakuu on pikaisesti uudistettava ja siihen tulee sisällyttää oikeus hakea välitöntä apua matalan kynnyksen hoitopaikoista ilman byrokratiaa.

Tuoreessa Tampereen yliopiston, THL:n sekä Palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkimuksessa todettiin, että sokeriherkkujen verotuksen koventaminen edistäisi kansanterveyttä ja pienentäisi väestön terveyseroja kohentamalla erityisesti pienituloisten terveyttä. Haluamme joko korotusta makeisveroon tai laajempaa sokeriherkkujen verotusta. Vaikka virvoitusjuomavero ja makeisvero kaksinkertaistettaisiin, pieneen limsapulloon ja Sisu-askiin tulisi esimerkiksi vain noin 3,5 sentin hinnankorotus. Samalla terveydenhuollon tason parantamiseen saataisiin kuitenkin yli sata miljoonaa euroa verotuloja.

 

Lisätietoa:

Päivi Räsänen

050 5113065