Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä arvioitiin nuorisomyönteisimmäksi

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry julkisti tänään arvionsa nuorisomyönteisistä poliittisista teoista. Se seurasi koko vaalikauden kansanedustajien nuorisomyönteisiä toimia. Pisteitä sai sekä valtiopäivätoimista että julkisista puheenvuoroista ja osallistumisesta nuorten ja nuorisojärjestöjen toimintaan.

Eduskuntaryhmistä nuorisomyönteisimmäksi kokonaispisteiden perusteella arvioitiin kristillisdemokraatit. Pidän arviota luontevana, sillä tavoitteemme painottuvat lasten ja nuorten tasapainoisen kehityksen ja kasvun turvaamiseen. Suomen tulevaisuus rakennetaan kodeissa ja perheissä ja yhteiskunnan tehtävä on tukea vanhempia ja muita kasvattajia tässä haasteessa.

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön palvelu- ja vaikuttajajärjestö. Se on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton edunvalvoja, jonka jäseninä on 117 valtakunnallista nuoriso- tai kasvatusalan järjestöä.