Narkolepsialasten perheille korvauksia

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen työryhmä julkisti eilen väliraportin, jonka mukaan sikainfluenssarokote yhdeksänkertaisti lasten ja nuorten riskin sairastua narkolepsiaan rokotusta seuranneiden kahdeksan kuukauden aikana. Ryhmän mukaan yhteys rokotteen ja narkolepsiatapausten välillä on niin selvä, että mikään muu taustalla vaikuttava tekijä tuskin voi selittää taudin lisääntymistä.

Narkolepsia on vakava ja ikävä sairaus, joten vanhempien suuttumus on ymmärrettävää. Näin merkittävä sivuvaikutusriski merkitsee todennäköisesti sitä johtopäätöstä, että vastaavaa rokotetta ei lapsille tulisi lainkaan käyttää. Työryhmän mukaan näyttää todennäköisimmältä, että rokote lisäsi narkolepsiaa yhdessä jonkun muun tekijän kanssa. Tuon ”muun” tekijän selvittäminen olisi nyt tärkeää. Toivottavasti tutkijat selvittävät myös rokotteen arvioidut henkeä pelastaneet hyödyt sikainfluenssan torjunnassa vastaisten rokotuskampanjoiden varalle.

Narkolepsiapotilaiden vanhempien vaatimus korvauksista on oikeutettu. Lopulliset tutkimustulokset valmistuvat vasta elokuussa, mutta perheiden näkökulmasta on pitkä aika odotella korvauspäätöstä sinne saakka. Suomessa on vastaavissa tilanteissa aiemminkin korvattu rokotushaittoja, joten myönteinen viesti korvauksista olisi nyt paikallaan.

Nyt on keskusteltu myös siitä, kuka kantaa vastuun rokotusten hankinnasta. On selvää, että viime käden päätös tehtiin sosiaali- ja terveysministeriössä, jossa viimesijaisen vastuun kantaa ministeri. Mutta tuossa vaiheessa päätös tehtiin hyvässä uskossa ja kansainvälisten sekä kotimaisten asiantuntijoiden ja viranomaisten arvion pohjalta: sikainfluenssaepidemiaan yhdistettyä kuolleisuusriskiä pyrittiin vähentämään.