Kuulon huoltoa

Osallistuin tänään tervehdyspuheen pitäjänä Audionomien valtakunnallisille opintopäiville. Audionomit ovat peruskoulutukseltaan sairaanhoitaja- ja/tai terveydenhoitajatutkinnon suorittaneita kuulonhuollon ja -tutkimuksen ammattilaisia. Audionomien ammatin ongelmakohtana on se, että ammatti ei kuulu terveydenhuollon laillistettuihin ammatteihin. Audionomiyhdistyksen tavoitteet saada ammatillinen laillistus ja koulutus ajantasaisiksi ovat täysin linjassa ajankohtaisten terveydenhuollon ja vammaispolitiikan haasteiden kanssa.

Sekä tietotekniikan kehitys että väestön ikääntyminen vahvistavat tarvetta ammatilliseen ja osaavaan kuulontutkimus- ja huoltotyöhön. Kuulo-ongelmat, kuten muidenkin aistien toimintaan liittyvät vauriot lisääntyvät iän myötä ja toisaalta tietotekniikan edistyminen lisää tarvetta koulutukselle, tutkimukselle ja ajantasaiselle ammattitaidolle.

Huonokuuloisten määrä on kasvussa ikähaitarin molemmissa päissä. Jonkinasteinen kuulon alenema arvioidaan olevan noin 700 000 suomalaisella. Audiologisen hoitotyön osaajia siis tarvitaan enenevissä määrin. Potilailla tulee olla oikeus luottaa siihen, että kuulonhuollon palveluja antaa alan ammattilainen. Jätin tänään kirjallisen kysymyksen, jolla vauhditan tavoitetta koulutuksen kehittämiseksi ja ammatin laillistamiseksi.