Häirintään puututtava

Tänään uutiset ovat kertoneet, että seksuaalinen ja muu häirintä on iso ongelma työ- ja elinkeinoministeriössä. Tein v. 2009 lakialoitteen, jossa rikoslakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että 24 lukuun lisätään uusi 10 a §, jossa säädetään seksuaalinen häirintä rangaistavaksi. Aloite on jäänyt valitettavasti jumin lakivaliokuntaan. Tähtäimessäni oli ennen muuta lapsiin ja alaikäisiin nuoriin kohdistuva häirintä, joka valitettavasti on jäänyt lainsäädännössä katveeseen, mutta toki se suojaisi myös aikuisia.

Lastensuojelun Keskusliitto on vaatinut oikeusministeriötä ryhtymään toimiin lapsen seksuaalisen häirinnän kriminalisoimiseksi. Nykyinen lainsäädäntö ei anna poliisille selkeää mahdollisuutta puuttua häirintään, ellei ole osoitettavissa, että häiriköintiin sisältyy vähintään yritys seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Lapset jäävät vaille lain suojaa esimerkiksi tilanteissa, joissa häirikkö terrorisoi lasta seksuaalissävytteisin tai aggressiivisin viestein. Lainsäädännön puutteellisuuden vuoksi lasten häirintään puuttuminen on johtanut asiassa toimineen vanhemman kunnianloukkaustuomioon ja häiritsijä on saanut vahingonkorvauksia.

Asiaa käsitellään myös Euroopan neuvostossa, jossa parlamentaarinen yleiskokous on saamassa maaliskuussa pöydälleen sopimusluonnoksen, missä seksuaalisen häirinnän kriminalisointia tai muuta sanktiointia.