Ylioppilaskirjoitukset tulee turvata

Iltasanomien haastattelussa kerrotaan OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkaisen sanovan, ettei järjestö sulje pois kirjoitusten estämistä, jos opettajien työehtosopimusneuvotteluissa päädytään sopimuksettomaan tilaan.

Uhkaus koskettaa 30 000 nuoren ihmisen tulevaisuutta ja pahimmillaan toteutuessaan lamauttaisi korkeakoulujen pääsykokeet ja yhden ikäluokan opiskelujen aloittamisen. On vaikea edes kuvitella työmarkkinoille ja korkeakouluihin syntyvää kaaosta, joka syntyisi, jos 30 000 nuorta ajautuisi tilanteeseen, jossa he eivät voisi edetä opiskelemaan. Opetusalan ammattilaiset tekevät arvokasta työtään vaativissa olosuhteissa ja heillä on täysi oikeus tavoitella oikeudenmukaista palkkausta ja asianmukaisia työoloja. Ratkaisevassa elämänvaiheessa olevien nuorten käyttäminen työtaistelussa pelinappulana ei kuitenkaan vahvista tarvittavaa kansalaistukea arvostetun ammattikunnan vaatimuksille. On vaikea kuvitella, että tukea tälle tulisi myöskään ammattikunnan sisältä, sillä suomalaiset opettajat suhtautuvat erittäin vastuullisesti tehtäväänsä oppilaittensa tukijoina. Ylioppilaskirjoituksiin valmistautuvat nuoret ansaitsevat nyt työrauhan eikä heidän paineitaan pidä lisätä kirjoitusten järjestämiseen liittyvällä epävarmuudella. Vastuu tilanteessa on palkkaneuvottelujen osapuolilla, niin työnantajan edustajalla kuin ammattiliitolla. Pidän kuitenkin tärkeänä, että opetusministeri Virkkunen rauhoittaisi selkeäsanaisesti tilanteen ja antaisi vakuutuksen kymmenille tuhansille abiturienteille, että he voivat rauhassa ja turvallisin mielin valmistautua sovitussa aikataulussa järjestettäviin kevään ylioppilaskirjoituksiin.