Sairaanhoitajareseptiä ei valvota

Apteekkariliitossa on kummasteltu sairaanhoitajien kirjoittamien reseptien valvonnan puuttumista. Apteekit voivat selvittää lääkäreiden mutta eivät sairaanhoitajien reseptinkirjoitusoikeuksiin mahdollisesti kohdistuvat rajoitukset.

Hallitus runnoi läpi heikosti valmistellun esityksensä sairaanhoitajareseptistä. Valvontaan liittyvä puute oli tiedossa eduskuntakäsittelyn aikana. Tein valiokunta- ja eduskuntakäsittelyssä muutos esityksen, jossa Valviralle olisi tullut velvollisuus rekisteröidä myös sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisoikeuden laajuus. Esitykseni hävisi äänestyksessä. Jostakin syystä hallituspuolueet eivät halunneet tunnistaa ongelmaa.

Uusi laki jättää siis merkittävän puutteen potilasturvallisuuden varmistamiseen, sillä siinä ei edellytetä terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin kirjattavaksi yksilöityä tietoa lääkkeistä, joita sairaanhoitajalla on oikeus määrätä.

Sairaanhoitajan oikeus määrätä lääkkeitä on lain mukaan rajattu ja riippuvainen kyseisen terveyskeskuksen vastaavan lääkärin määräyksestä. Vastaava lääkäri antamassaan määräyksessä nimeää ne lääkkeet, joita henkilö on tehtävässään oikeutettu määräämään. Yksittäisen sairaanhoitajan lääkelista vastaa hänen toimenkuvaansa ja hänelle määriteltyjä tehtäviä ja on valtakunnallista lääkelistaa merkittävästi suppeampi. Näitä lääkeryhmiin kuuluvia valmisteita on yli 1 000 kappaletta.

Apteekki tarvitsisi periaatteessa yksilöidyt tiedot hoitajan oikeudesta määrätä lääkkeitä, toimipaikan, jossa hoitaja saa määrätä lääkkeitä sekä tiedot hoitajan määräämisoikeuden piiriin kuuluvista lääkkeistä. Kun tietoa sairaanhoitajan henkilökohtaisesta lääkelistasta ei ylläpidetä Valviran Terhikki-rekisterissä, apteekki ei pysty todentamaan hoitajan oikeutta nimenomaisen lääkkeen määräämiseen. Tämän vuoksi sairaanhoitajan yksilöllinen lääkelista tulisi mielestäni rekisteröidä Valviran ylläpitämään rekisteriin, josta tiedot voidaan tarkistaa sujuvasti.

Valvonnan puutteesta johtuen myös Kela joutuu luottamaan hoitajien toiminnan oikeellisuuteen ilman mahdollisuutta tarkastaa hoitajan määräämisoikeutta koskevia tietoja korvausmenettelyssä. Sairaanhoitajien lääkemääräyskäytännön tulisi toteutua samoilla periaatteilla kuin lääkäreidenkin.