Päivi Räsänen: Seuraavaan hallitukseen perheministeri

TIEDOTE

julkaisuvapaa 31.1.2011 klo 18.30

 

Puolueen puheenjohtaja, kansanedustaja Päivi Räsänen (kd) Isokyrössä puheessa 31.1.2011 klo 18.30:

Seuraavaan hallitukseen perheministeri

 

Kristillisdemokraatit on jo useiden vaalikausien ajan ajanut tavoitetta, että hallitukseen nimettäisiin perheministeri, joka vastaa kokonaisvaltaisesti perhepolitiikan kysymyksistä. Suomen tulevaisuus rakennetaan perheissä ja kodeissa. Hallituksen ministeritehtävät nimetään sillä perusteella, mitä tehtäviä yhteiskunnassa pidetään tärkeinä.

Iloitsen siitä, että Keskustapuolueen puheenjohtaja, pääministeri Mari Kiviniemi on tässä asiassa tullut kristillisdemokraattien linjoille. Hän on perustellut hanketta sillä, että ”viime laman aikana suoritetut leikkaukset tekivät yhteiskuntaan haavoja, jotka eivät ole vieläkään umpeutuneet.” Toivottavasti tämä tavoite löytyy muiltakin puolueiden puheenjohtajilta. Ministerien määrää ei silti tarvitse lisätä. Peruspalveluministerin muut tehtävät voidaan siirtää sosiaali- ja terveysministerille.

Erityinen huomio tulee kiinnittää lapsiköyhyyteen, joka koskettaa kipeimmin yksinhuoltajatalouksia. Kaikkein suurimmassa ahdingossa ovat ne yksinhuoltajat, joiden lapset jäävät vaille toisen vanhemman elatusapua. Näissä tilanteissa Kela maksaa elatustukea, joka on kuitenkin jäänyt pahasti jälkeen lasten elatuskustannusten kasvusta. jolla turvataan lapsen elatus. Elatustuen täysi määrä on 139,54 euroa kuukaudessa lasta kohden. Suomalaislapsen keskimääräinen kulutus on 525 euroa kuukaudessa. Elatustuen korottamisen on kustannustehokas keino auttaa heikossa asemassa olevia perheitä, sillä se kohdistuu niille perheille, joiden talous on yhden vanhemman ansioiden varassa.

Perhevapaajärjestelmissä on jäänyt täysin huomiotta kasvatuksellisesti vaikea murrosikä. Tässä vaiheessa valvonnan ja läsnäolon tarve kasvaa, mutta vanhemmat ovat tiukasti kiinni omassa työelämässä. Joustojen puute on hankala etenkin yksinhuoltajille. Ehdotan harkittavaksi sitä, että osittaista hoitovapaata ja hoitorahaa voisi pikkulasten ohella saada myös murrosikäisen lapsen vanhempi silloin kun erityistä kasvatuksellista tarvetta ilmenee.

 

Päivi Räsänen

0505113065