Lapsilisät tulee palauttaa toimeentulotukea saaville perheille

Lapsilisät tulee palauttaa etuoikeutetuksi tuloksi, jolloin niitä ei leikata pois, mikäli perhe saa toimeentulotukea. Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä on esittänyt tätä vaihtoehtobudjeteissaan ja ehdotus sisältyy myös puolueemme vaaliohjelmaan.

Lapsilisät ovat lapsen tuloa ja niiden tarkoitus on tasata kustannuksia lapsettomien ja lapsiperheiden välillä. Sen vuoksi vanhempien tulojen tai etuuksien ei tule vaikuttaa lapsilisien saamiseen. Tällä hetkellä lähes kymmenesosa lapsiperheistä ei saa lapsilisiä lainkaan. Toimeentulotukea saavia lapsiperheitä on noin 50 000. Näistä suuri osa on yksinhuoltajaperheitä.

Yksinhuoltajien kotitalouksista joka neljäs sai toimeentulotukea viime vuonna. Lapsilisien palauttaminen etuoikeutetuksi tuloksi maksaisi n. 150 miljoonaa euroa vuodessa, mutta sillä voitaisiin tehokkaasti vähentää lapsiköyhyyttä.

Tuloeroja tulee tasata verotuksen, ei lapsilisien kautta. Lapsilisiä ei siksi tule tehdä tulosidonnaisiksi tai veronalaiseksi tuloksi. Vaikka lapsilisät poistettaisiin kokonaan yli 100 000 euroa vuodessa ansaitsevilta perheiltä, valtio saisi lisätuloja vain kymmenen miljoonaa. Jyrkkää leikkuria ei olisi mahdollista laittaa, vaan käytännössä lapsilisät tehtäisiin tulosidonnaisiksi tai veronalaiseksi tuloksi.

Jos lapsilisät pantaisiin verolle tai tulosidonnaisiksi, lapsiperheiden verotus kiristyisi suhteessa lapsettomiin. Lapsilisien porrastaminen tuloista riippuvaksi kohdistuisi kipeimmin tavallisiin työtätekeviin perheisiin ja aiheuttaisi kannustinloukkuja.